za 27 feb 2021   &nbsp08:30 - 10:25
 &nbspBootcamp
 &nbspMantgum
 di 02 mrt 2021   &nbsp08:15 - 12:15
 &nbspPukkewjuk
 &nbspWjukken
 di 02 mrt 2021   &nbsp15:30 - 18:00
 &nbspVishandel op De Dobbe
 &nbspMantgum
 di 02 mrt 2021   &nbsp16:15 - 18:50
 &nbspJudo
 &nbspSchool
 di 02 mrt 2021   &nbsp19:00 - 19:55
 &nbspBootcamp
 &nbspMantgum

Nieuws

Culturele uitvoeringen in MFC Wjukken afgelast

Culturele uitvoeringen in MFC Wjukken afgelast

Laat een reactie achter

Gezien de zorgelijke ontwikkelingen omtrent het Coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten de geplande culturele uitvoeringen in de Wjukken voor seizoen 2020-2021 af te gelasten.
Wij wensen u allen sterkte in deze onzekere en ongezellige tijd en hopen dat u gezond blijft!

Cultuurcommissie Wjukken

Lees Verder
Uitnodiging Online informatieavond CPO Mantgum

Uitnodiging Online informatieavond CPO Mantgum

Laat een reactie achter

Op donderdag 8 oktober is er tussen 19.30 uur en 20.30 uur een online informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan Mantgum CPO 12 woningen. klik hier voor aanmelding voor deze avond. Dit kan tot en met woensdag 7 oktober 2020.

Vanwege de nieuwe landelijke COVID maatregelen is besloten om de Informatieavond online te organiseren. Tijdens deze avond wordt u voorzien van informatie over het bestemmingsplan en de ruimtelijke onderbouwing hiervan en kunt u daar vragen over stellen.

Tusken Tsjerke en Kroech 9 kwart

Lees Verder
Voorlopig geen Filmhuis in MFC Wjukken

Voorlopig geen Filmhuis in MFC Wjukken

Laat een reactie achter

Gegeven de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de deze week afgekondigde extra maatregelen heeft de crew van het filmhuis besloten om de film I’m labyrint des Sweigens, die voor vrijdag gepland stond, niet door te laten gaan. Ondanks het feit dat vertoning binnen de afgekondigde regels gerealiseerd zou kunnen worden, denken we dat het beter is om even de ontwikkelingen af te wachten.

We hebben zeer regelmatig onderling contact en zodra we denken dat het verstandig en veilig is zullen we dat via diverse kanalen kenbaar maken. Als het mogelijk is doen we dat in ieder geval middels een mededeling in de Mandegoud, maar we vragen ook een ieder om de site www.mantgum.comin de gaten te houden. Daarnaast zullen we op tijd filmposters ophangen bij de Poiesz, de Wjukken en eventueel andere plekken in het dorp.

Blijf gezond en houdt afstand!

Met vriendelijke groet,

Filmhuis Mantgum
Christa, Karin, Anne, Leo en Klaas

Lees Verder
Jaarvergadering DMS op 1 oktober gaat niet door

Jaarvergadering DMS op 1 oktober gaat niet door

Laat een reactie achter

Beste Mantgumers, belangstellenden voor de aankomende jaarvergadering op 1 oktober, Zoals vanavond is meegedeeld door onze minister-president is het maximaal aantal personen per ruimte op 30 bepaald. Hier hebben wij ons allen naar te voegen en we denken natuurlijk ook en vooral aan ieders gezondheid.

De bijeenkomst donderdag kan daarom helaas niet doorgaan.

Het bestuur van DMS zal bekijken wanneer we een nieuwe datum kunnen plannen. Blijf gezond en neem je verantwoordelijkheid!

Tot ziens in betere tijden,

Bestuur DMS

Lees Verder
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Laat een reactie achter
ontwikkelingen rond het CPO Mantgum 2.0. Het zijn bijzondere tijden waarin ...

De tips en adviezen van de bijeenkomst in de Wjukken in februari jl. proberen we hier zoveel mogelijk in mee te nemen. Daarnaast zijn wij druk bezig met het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van het project. Daarbij hoort ook een indicatie van de grondprijs en bouwrijp maken. Dit bevindt zich in een afrondende fase en zullen wij binnenkort voorleggen aan de aangemelde belangstellenden voor het CPO plan. We werken, naast de communicatie in de Mandeguod, ook aan een website. Het CPO is voornemens om de planinformatie binnenkort te delen via deze website. Zodra de website online is zullen wij u hierover informeren.  Naar aanleiding van de informatieavond in februari in de Wjukken zijn er door een aantal geïnteresseerden vragen gesteld t.a.v. de betekenis en de doelstellingen van een CPO. Deze onderscheiden zich op een aantal vlakken van ‘klassieke’ projectontwikkeling. Wij zetten een aantal kenmerken daarom nogmaals graag voor u uiteen:

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun nieuwe buurt. De toekomstige bewoners treden in het projectontwikkelingsproces gezamenlijk als opdrachtgever op. Het CPO werkt hierbij namens al haar leden aan een collectief plan; één en ander binnen gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Wij proberen als bestuur de ontwikkelingskosten zo laag mogelijk te houden, zodat het voor een breed publiek van geïnteresseerden aantrekkelijk is. Dit is mogelijk opdat het CPO geen winst oogmerk heeft, niet met een project ontwikkelaar werkt en het bestuur uit vrijwilligers bestaat.  

Kenmerken van een CPO Mantgum 2.0:

  • Het is een project van onderop, de Mienskip (initiatief vanuit het dorp en dorpsvisie);
  • Het collectieve belang gaat voor het individuele belang;
  • Het is een kans om de collectieve en individuele woonwensen samen te laten komen in één stedenbouwkundig ontwerp dat qua aard en schaal passend is bij het dorp;
  • Wij streven hierbij een hoog ambitieniveau na, we willen een buurt met een toegevoegde waarde creëren (zowel in programma, ruimtelijke kwaliteit als duurzaamheid);
  • De invloed op het totale proces (van initiatief tot en met de oplevering van het plan) en het eindresultaat is groot. 
  • Leden dragen zelf gezamenlijk het financiële risico;

Van alle leden wordt echter ook een inspanning verwacht:

  • Kennis, tijd, praktische uitvoering etc.
  • Door samen te bouwen aan een nieuw buurt, ontstaat betrokkenheid onder de toekomstige bewoners en het dorp. 
  • Door veel in eigen beheer en groepsgewijs aan te pakken, kunnen wij kosten reduceren.

Op dit moment zijn er 21 enthousiaste belangstellenden voor het CPO. De belangstellenden komen voornamelijk uit Mantgum. Binnen deze groep is er interesse voor uiteenlopende mogelijkheden: seniorenwoningen, 2 onder 1 kapwoningen, gezinswoningen en een ‘kangoeroewoning’. Het plan biedt de mogelijkheid om deze woningen te realiseren.

Spreekt het CPO-concept u aan en bent u geïnteresseerd in deelname, maar u heeft zich nog niet aangemeld als belangstellende, dan kunt u zich hiervoor nog opgeven bij het bestuur. Doe dit uiterlijk voor 8 juni 2020. Belangstellenden die zich na deze datum aanmelden zullen op een reservelijst worden geplaatst. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. We staan u graag te woord.

Hartelijke groet, 
namens het bestuur CPO Mantgum 2.0

Elmer de Wit (voorzitter) 06-25495705
Arjen Klaversma (secretaris) 06-20194208
Rein Veenstra (penningmeester) 06-83978861
Tjepko Jansen (algemeen bestuurslid)  058-2573681

Onderstaand een impressie van het schetsplan.

CPO project

Lees Verder