Werkgroep

Hierboven ziet u enkele oude foto's van Mantgum. Voor de overige andere oude foto's van ons dorp (en eventueel van andere dorpen uit onze gemeente) kunt u terecht op de site: (Archief) Beelden Littenseradiel. Het laden van deze site kan even duren!

De werkgroep Historie Mantgum (voorheen het dorpsarchief van Mantgum) bestaat uit enkele Mantgumers die geïnteresseerd zijn in het verzamelen en toegankelijk maken van informatie over Mantgum. Dit betreft zowel oud als recent erfgoed. Wilt u meer weten over de activiteiten van de werkgroep Historie Mantgum, of hebt u vragen over materiaal dat u voor de toekomst veilig wilt stellen dan kunt u contact opnemen met:
Robyn Steensma, coördinator van het dorpsarchief: 058 2501038 of via het contactformulier van de Werkgroep Historie Mantgum