Het Elfstedenpad

Sinds oktober 2017 gaat er een 283 kilometer lange wandelroute langs de mooiste plekken van Friesland. Tot deze mooiste plekken behoort ook ons prachtige dorp Mantgum. De eerste etappe van de Elfstedentocht start bij de Vrouwpoortsterbrug in Leeuwarden en eindigt door ons dorp bij het kruispunt Hegedyk en Mantgumer Nieuwlands Hooiweg. 

Routemakers Johan Vellinga en Broer Adema zijn bijna drie jaar bezig geweest met het maken van de route. Het Elfstedenpad is onderweg te herkennen aan de geel-rode markering. 
Gebruikmakend van voormalige jaagpaden en kerkenpaden, van eeuwenoude grasdijken en van veel betreden handelswegen; zijn Johan Vellinga en Broer Adema erin geslaagd de Friese steden op een voor wandelaars zo aantrekkelijk mogelijke manier aan elkaar te rijgen.

 Het Elfstedenwandelpad is met 283 kilometer een stuk langer dan de andere Elfstedentochten.
Daar is een goede reden voor. Volgen schaatsers en ook wandelsporters over het algemeen de kortste weg, deze wandelroute zoekt de mooiste paden uit. Meer nog dan om de steden, gaat het om het tussenliggende land en om de paden die de steden verbinden.

De schoonheid van de Greidhoeke en het Merengebied staat buiten kijf, maar Friesland is meer dan weiland en water. Het Elfstedenpad maakt een royale slag door de heuvels en bossen van het Gaasterland. Voorbij Dokkum doorkruist het de typische houtwallen in het coulisselandschap van de Fryske Wâlden. 

Bron: wandelnet

Bron: wandelnet

Met het Elfstedenstad is een prachtig stukje Friesland niet alleen voor schaatsers, fietsers en watersporters, maar nu ook voor wandelaars ontsloten.