Open Podium Vrijwilligerswerk GAAT NIET DOOR!

In verband met te weinig opgave gaat dit niet door!

Graag nodigt het sociaal dorpenteam Zuid jou uit voor het open podium vrijwilligerswerk, met als thema:
ONTMOETEN op donderdag 12 december, op de Oedsmawei 19, 9001 ZJ Grou van16.00 – 18.00 uur.
De feestdagen staan voor de deur, een periode waarbij de nadruk vaak ligt op gezellig samenzijn en het familiegevoel. Vrijwilligers(werk) speelt ook in deze tijd een grote en belangrijke rol.

Lees meer

Verhalende Rapportage: Leeuwarden, wijken, dorpen, hoe staan we er voor in 2019

In november 2015 is “Leeuwarden en de wijken en dorpen: de ontwikkelrichting” vastgesteld door de gemeenteraad.
In die notitie hebben we gezegd dat we in 2017 en 2019 een verhalende rapportage maken om de Raad te informeren over de ontwikkelingen in de wijken en dorpen. De rapportage “Leeuwarden en de wijken en dorpen, hoe staan we ervoor in 2019” is op 3 december door het college vastgesteld en wordt aangeboden aan de Raad.

Lees meer

Opstellen omgevingsvisie naar nieuwe Omgevingswet

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet gaat de gemeente Leeuwarden een omgevingsvisie opstellen.  Er is als voorbereiding op de omgevingsvisie al nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen.  Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken of er aanvullend onderwerpen of thema’s zijn die opgenomen moeten worden in de visie. Maar ook door een brede enquete willen we zoveel mogelijk input ophalen.  

Lees meer

Uitnodiging "Ik vind erfgoed...."

(Meepraatsessies “erfgoedagenda van de toekomst” gemeente Leeuwarden).
Iedereen welkom! We nodigen je graag uit voor een meepraat-sessie over de “Erfgoedagenda van de toekomst”. Onder het motto “Alles is erfgoed en erfgoed is van iedereen” horen we graag wat jij van erfgoed vindt! Welke verhaallijn van erfgoed vertel jij?
 

Lees meer

Kerst met een knipoog, Concert van Harmonie Orkest 2002

"Kerst met een knipoog" 20 Jaar M.F.C Wjukken.
KERST MET EEN KNIPOOG. Concert van Harmonie Orkest 2002 op zondag 15 december, 15.00 uur in MFC Wjukken te Mantgum.
Speaker deze middag: Siebolt Dijkstra. Voor de pauze is de muziek samengesteld door het orkest en vertelt Hinke Wolthuizen een kort kerstverhaal. Na de pauze een potpourri van populaire kerstmuziek en meezingers.
Dit concert is een prachtige manier om het jubileumjaar van M.F.C. Wjukken feestelijk af te sluiten.
Vrij entree.

Lees meer