Culturele uitvoeringen in MFC Wjukken afgelast

Gezien de zorgelijke ontwikkelingen omtrent het Coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten de geplande culturele uitvoeringen in de Wjukken voor seizoen 2020-2021 af te gelasten.
Wij wensen u allen sterkte in deze onzekere en ongezellige tijd en hopen dat u gezond blijft!

Cultuurcommissie Wjukken

Uitnodiging Online informatieavond CPO Mantgum

Op donderdag 8 oktober is er tussen 19.30 uur en 20.30 uur een online informatieavond over het voorontwerp bestemmingsplan Mantgum CPO 12 woningen. klik hier voor aanmelding voor deze avond. Dit kan tot en met woensdag 7 oktober 2020.

Vanwege de nieuwe landelijke COVID maatregelen is besloten om de Informatieavond online te organiseren. Tijdens deze avond wordt u voorzien van informatie over het bestemmingsplan en de ruimtelijke onderbouwing hiervan en kunt u daar vragen over stellen.

Lees meer

Voorlopig geen Filmhuis in MFC Wjukken

Gegeven de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de deze week afgekondigde extra maatregelen heeft de crew van het filmhuis besloten om de film I’m labyrint des Sweigens, die voor vrijdag gepland stond, niet door te laten gaan. Ondanks het feit dat vertoning binnen de afgekondigde regels gerealiseerd zou kunnen worden, denken we dat het beter is om even de ontwikkelingen af te wachten. 

Lees meer

Jaarvergadering DMS op 1 oktober gaat niet door

Beste Mantgumers, belangstellenden voor de aankomende jaarvergadering op 1 oktober, Zoals vanavond is meegedeeld door onze minister-president is het maximaal aantal personen per ruimte op 30 bepaald. Hier hebben wij ons allen naar te voegen en we denken natuurlijk ook en vooral aan ieders gezondheid.

De bijeenkomst donderdag kan daarom helaas niet doorgaan.

Het bestuur van DMS zal bekijken wanneer we een nieuwe datum kunnen plannen. Blijf gezond en neem je verantwoordelijkheid!

Tot ziens in betere tijden,

Bestuur DMS

Info werkzaamheden essen

Het gaat slecht met de essen in de gemeente Leeuwarden. Dat is niet zo vreemd, want de ‘essentaksterfte’ rukt al enkele jaren op in Europa en Nederland. Door een schimmel sterven de takken van essen af en op termijn sterft de gehele boom. Tegen deze boomziekte is tot nu niets te doen. Snoeien of kappen is het enige dat helpt.

Maatregelen

Veel bomen zien er misschien nog goed uit, maar dit komt doordat de ziekte de boom van binnenuit aantast. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. In of nabij woongebieden kunnen de aangetaste bomen gevaar opleveren voor bewoners en weggebruikers. Daarom inspecteren we de essen regelmatig en nemen we maatregelen. Welke maatregelen we nemen hangt af van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom. Daaruit volgt dat we moeten kappen, snoeien of nog even niets hoeven te doen. Uiteindelijk moeten alle essen echter verdwijnen.

Lees meer

Nieuwsbrief (4) Gemeente Leeuwarden

In deze Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van september 2020 treft u de volgende onderwerpen aan:

  • Hoe gaat het nu in de Buurt- wijk- en dorpshuizen?
  • Operatie Steenbreek
  • Denk om het aanvragen van uw subsidie (voor 1 oktober)
  • Gratis online webinar over contact houden met deelnemers in Corona-tijd
  • Theatergroep de Rimpel

Klik op onderstaande afbeelding voor de inhoud van de Nieuwsbrief van de gemeente Leeuwarden.

Foto Nieuwsbrief 4 Gemeente Lwd

KERKCAFÉ

Breek de week, met koffie en Maria-cake!

Kofiie drinken MariakerkElke woensdag vanaf 16 september 2020 in de Mariakerk van Mantgum van 10.00 uur tot 11.30 uur. Voor iedereen, jong en oud, thuiswerkers, kantoorlozen, gepensioneerden, kinderen, studenten etc. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Met mooi weer is het Kerkcafé buiten. Fan herte wolkom!

Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd 

Uitnodiging Jaarvergadering DMS op 1 oktober 2020

Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij de inwoners van Mantgum van harte uit voor deelname aan de Jaarvergadering, tevens de Algemene Ledenvergadering.

Belangrijk: Vooraf opgeven zal nodig zijn om alles volgens de geldende voorschriften te laten plaatsvinden. Opgave kan per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk (De Dobbe 3h).

De jaarvergadering van Doarpsmienskip Mantgum vindt dit jaar, uiteraard onder voorbehoud van verdere Covid19 ontwikkelingen plaats op donderdag
1 oktober, 20:00 uur in MFC Wjukken. Het jaarverslag en de notulen van 2019 treft u hieronder aan. De agenda volgt zo spoedig mogelijk.
We hopen iedereen op 1 oktober in goede gezondheid op anderhalve meter afstand te mogen begroeten.

pdfNotulen ALV 2019

pdfJaarverslag DMS2019

Beter voorkomen dan genezen

Het CPO Mantgum 2.0 houdt de gemoederen in ons prachtige dorp behoorlijk bezig. Persberichten, ingezonden stukken, interviews met o.a. Omrop Fryslân, en misschien een motie van de FNP. Waar plannen worden gemaakt voor het bouwen van woningen, krijg je bijna altijd te maken met voor- en tegenstanders. Dit is van alle tijden. Heldere procedures en duidelijke communicatie is in zo’n traject cruciaal. Want beter voorkomen dan genezen. En daar gaat het bij het plan van CPO Mantgum 2.0 aardig mis.  

Lees meer

Inloop-informatie-avond CPO Mantgum 2.0 donderdag 27 augustus geannuleerd

In overleg met verschillende instanties heef het CPO bestuur besloten om de informatieavond   van donderdag 27 augustus 2020 niet door te laten gaan. Op basis van recent ontvangen informatie van de GGD Fryslân en de  Veiligheidsregio Fryslân in combinatie met de te verwachten opkomst kunnen we een veilige situatie voor de bezoekers niet garanderen.

Als bestuur willen we alle dorpsbewoners van Mantgum en belangstellenden de ruimte bieden om vragen te stellen over het CPO plan. Daarom zullen we in overleg met de betrokken instanties de komende dagen ons beraden wanneer- en op welke wijze we deze informatieavond vorm kunnen geven. Belangstellenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Ontwerp Volkshuisvestingvisie

Uitnodiging Volkshuisvesting 2020Vitale en veerkrachtige wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden. Dat is wat we willen bereiken met de volkshuisvestingsvisie. Een visie waarmee we als gemeente meer willen sturen op het sociale segment van de woningmarkt. Wat staat centraal in de ontwerpvisie? Een veilige, betaalbare en gevarieerde woonomgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een omgeving waarin iedereen, ongeacht zijn inkomen, een (t)huis kan vinden en niet je portemonnee bepaalt waar je woont. Een ongedeelde samenleving noemen we dat.

Lees meer