Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen

Dorpsbewoners die een zorginitiatief starten, willen graag dat ouderen en kwetsbare bewoners zo lang mogelijk in hun eigen dorp en vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Vaak zonder dorpse voorzieningen, maar wel met een sociaal netwerk. Het gevoel, dat “wij dorpsbewoners” het zelf beter kunnen, groeit. Veel dorpen nemen daarom het heft in eigen hand. Ze regelen de zorg, het zorgen voor elkaar, zo veel mogelijk samen.

Lees meer

Muziek Theater Brekbere Sirkel

CulturNieuws van de cultuurcommissie
De voorstelling  'Brekbere Sirkel' de Friestalige bewerking van het Vlaamse theaterstuk (en film) 'The Broken Circle Breakdown' die gepland was op dinsdag 27 maart aanstaande gaat helaas definitief niet door. De muziektheatervoorstelling met Tet Rozendal, Wybo Smids en Gurbe Douwstra kan niet doorgaan in verband met een eerder opgelopen hersenschudding van Tet Rozendal. Het herstel duurt langer dan gehoopt.

Lees meer

De man dy't hout dûnsjen liet

Houtgeklop. Golvende bloemblaadjes, bijna echte trompetten. Bijbelse taferelen aan de buitenkant van de preekstoel. Teer en beweeglijk… maar van hout. Prachtig houtsnijwerk van Hermannus Berkenbijl in de Mariakerk van greidhoekdorp Mantgum. De mienskip brengt dit hout tot leven! In deze dans en theatervoorstelling voel je dat er iets wringt. Want, wat doe je als het houtsnijwerk van de kerk is aangetast?

Lees meer

Leefbaarheid versterken

Elkien helpt mensen met een bescheiden inkomen bij prettig wonen en leven. Onze klanten ontlenen prettig wonen en leven aan hun buurt. Buren maken zelf hun buurt prettig om te wonen en leven. Wij inspireren hen en zijn hun bondgenoot. Zo zetten bewoners zich samen in voor leefbaarheid in hun buurt.
Door daadkrachtig samen te werken met actieve bewoners, gemeenten en andere partners werken wij aan de leefbaarheid in dorpen en steden. Het liefst doen we dat vanuit een woonvisie, dorpsvisie of dorpsagenda.

Lees meer

Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen

Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee inspiratie/scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst van zijn of haar dorp.

Lees meer