Let Op! Gewijzigde ophaaldatum Oud Papier

Normaliter wordt het oud papier op de laatste donderdag van de maand opgehaald. Daar dit in de Kerstvakantie valt wordt het nu op donderdag, 20 december vanaf 18.00 uur opgehaald.

Sluiting Lytse Byb Mantgum

Dbieb logoTijden en behoeftes veranderen en als bibliotheek bewegen wij mee. Helaas is het niet haalbaar gebleken een aantal van de kleine uitleenposten en Lytse Bybs overeind te houden. Er zijn té weinig betalende leden om deze locaties in stand te houden. Om die reden zijn wij genoodzaakt om ook de Lytse Byb Mantgum per 1 januari 2019 te sluiten. De abonnementen van leden worden vanaf die datum automatisch omgezet naar een gratis jaarabonnement.

Lees meer

Dorpsbudget

Op 31 oktober jl. heeft Doarpsmienskip Mantgum verenigingen en dorpsbewoners uitgenodigd ideeën kenbaar te maken voor het besteden van het dorpsbudget. Tijdens de bijeenkomst werd snel duidelijk dat de uitnodiging voor enige verwarring heeft gezorgd en dat niet duidelijk was wat de bedoeling van Doarpsmienskip was met het organiseren van de avond. Excuses daarvoor. 

Lees meer

Swingende kerstsfeer in Mantgum

CultuurNieuws van de Cultuurcommissie

Op zaterdag 15 december om 20 uur zal in MFC de Wjukken in Mantgum het popkoor ‘Blinder’ voor U optreden.
Deze avond zult U niet de bekende kerstliederen zoals ‘Stille nacht’ of  ‘De herdertjes lagen bij nachte’ horen, maar kerstliedjes uit het popgenre van o.a. Fay Lovsky, John Lennon en André Hazes.

Lees meer

Mantgum Foar Inoar

WOENSDAG 7 NOVEMBER a.s een Brainstormbijeenkomst in de Wjukken, aanvang 19.30. Waarover? In de Dorpsvisie 2015-2020 is onder meer de visie vastgelegd op Zorg en Welzijn in ons dorp. Hierin wordt een beroep gedaan op de Mienskip. Zorg en welzijn heeft ook te maken met wonen, leefklimaat en leefbaarheid. Vanuit het bestuur van Doarpsmienskip is aan een aantal dorpsgenoten gevraagd te bekijken hoe we een en ander als dorp vorm kunnen geven. 

Lees meer