Fertelsels troch Jan Bijlsma

Door een tip is de werkgroep Dorpsarchief in Mantgum in contact gekomen met Wietse Bijlsma, de oudste zoon van Jan Bijlsma, die melkboer was in Mantgum van 1936-1974. Nadat Jan Bijlsma als melkboer was gestopt, heeft hij zijn herinneringen over de tijd dat hij melkboer was in Mantgum en zelfs daarvoor opgeschreven.
Wietse Bijlsma heeft deze herinneringen in een schrift aan de werkgroep beschikbaar gesteld om hieruit interessante zaken die onder andere betrekking hebben op Mantgum te kunnen publiceren in Mandeguod. Nadat alle artikelen over Bijlsma in Mandeguod zijn gepubliceerd heeft Wietse ook toestemming gegeven tot publicatie op deze website.
Frits Sieperda heeft het gehele geschrift zoveel mogelijk letterlijk overgetypt. Jan Bijlsma had een goed leesbaar handschrift, geschreven in zo goed mogelijk Fries, soms een soort gesproken Fries. De werkgroep heeft besloten de oorspronkelijke tekst zoveel mogelijk onaangetast te laten, ze is van mening dat hierdoor het minst afbreuk wordt gedaan aan de geschreven herinneringen van Jan Bijlsma.Ook is er naar beeldmateriaal gezocht dat bij de tekst paste (o.a. uit albums van Wietse Bijlsma, Tresoar, Byldpunt, LC en internet) en deze in de teksten verwerkt zodat de teksten nog meer tot de verbeelding spreken.

Voor velen in Mantgum zullen deze teksten ook weer herinneringen oproepen en zelfs nieuwe feitjes uit vroegere tijden van Mantgum kunnen opleveren. De werkgroep Dorpsarchief wenst iedereen veel leesplezier en houdt zich aanbevolen om kennis te nemen van tekst- en beeldmateriaal uit de oude doos van Mantgum om deze kunnen delen.

Voor informatie hierover of ander zaken met betrekking tot dit boekje kunt u die aanvragen via het het contactformulier van Historie Mantgum