Dorpsgeschiedenis

Het Littenseradielse groeidorp Mantgum in de gemeente Leeuwarden heeft bijna 1200 inwoners. In bronnen uit 1329 wordt het dorp Mantiga-heem genoemd, het heem of erf van de Mantinga's. Het dorp bestaat uit veel kenmerkende dorpswoningen.
De hoofdplaats van de voormalige gemeente Baarderadeel trok veel renteniers. De neoclassicistische rentenierswoningen zijn er in allerlei soorten en maten, allen met ruime tuinen met dikwijls monumentaal geboomte. Eén tuin, aangelegd in 'Engelse landschapsstijl', compleet met een prieeltje en een vijver, bevindt zich nog in originele staat.

De dorpskom van Mantgum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Tot het dorpsgebied behoren ook de buurtschappen Tsjeintgum en Skillaerd. Bij de toren van Skillaerd staat een authentiek monument uit de Tweede Wereldoorlog.
Wilt u meer weten over de dorpsgeschiedenis neem dan contact op met de Werkgroep Historie Mantgum