Begravenen Mantgum & Schillaard

Alfabetische lijst van begravenen te Mantgum en Skillaard
Samengesteld uit het Grafregister van Mantgum aangelegd in 1861en het

Grafregister van Schillaard in 1932
(hier bijgehouden tot 2008) Bron: RJH. Brink (oud dorpsgenoot)

ALFABETISCHE LIJST BEGRAVENEN