do 30 nov 2023   &nbsp08:15 - 12:15
 &nbspPukkewjuk
 &nbspWjukken
 do 30 nov 2023   &nbsp14:50 - 21:30
 &nbspPianoles
 &nbspWjukken
 do 30 nov 2023   &nbsp17:00 - 19:00
 &nbspPizzabakker op De Dobbe
 &nbspMantgum
 do 30 nov 2023   &nbsp19:30 - 20:30
 &nbspBootcamp
 &nbspMantgum
 do 30 nov 2023   &nbsp20:00 - 21:00
 &nbspSoft Flow Yoga (Yoga Rutger)
 &nbspSchool
 do 30 nov 2023      08:15 - 12:15
  Pukkewjuk
  Wjukken
 do 30 nov 2023      14:50 - 21:30
  Pianoles
  Wjukken
 do 30 nov 2023      17:00 - 19:00
  Pizzabakker op De Dobbe
  Mantgum
 do 30 nov 2023      19:30 - 20:30
  Bootcamp
  Mantgum
 do 30 nov 2023      20:00 - 21:00
  Soft Flow Yoga (Yoga Rutger)
  School
 vr 01 dec 2023      08:15 - 12:15
  Pukkewjuk
  Wjukken
 za 02 dec 2023      09:00 - 10:00
  Bootcamp
  Mantgum
 di 05 dec 2023      08:15 - 12:15
  Pukkewjuk
  Wjukken
 di 05 dec 2023      15:30 - 18:00
  Vishandel op De Dobbe
  Mantgum
 di 05 dec 2023      16:15 - 18:50
  Judo
  School

Iepen Mienskipsfûns

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft 22 november besloten om extra subsidie beschikbaar te stellen voor het vieren van de vrijheid. Mienskipsinitiatieven die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid, komen hiervoor in aanmerking. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti Koti, Leaver dea as Sleaf, De Nationale Herdenking 15 augustus, etc.  Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het wel van belang dat het evenement of de activiteit nog niet eerder georganiseerd is. Of de subsidie kan worden ingezet voor een extra plus op jaarlijkse, reguliere activiteiten.

De plannen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria; vergroten van bewustwording vrijheid, draagvlak, samenwerking, jeugd en duurzaamheid. Voor elk criteria zijn maximaal 5 punten te behalen. Wanneer er niet minimaal 3 punten op het criterium vrijheid word gescoord, komt het plan niet voor deze subsidie in aanmerking.

Er is in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Per initiatief kan er maximaal 5000 euro worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten.

Deze subsidie kan tussen 16 januari en 2 februari 2023 (17.00 uur) worden aangevraagd via het Iepen Mienskipsfûns.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Provinsje Fryslân.