ma 06 feb 2023   &nbsp13:00 - 16:00
 &nbspHarmonie 2002
 &nbspWjukken
 ma 06 feb 2023   &nbsp20:00 - 22:00
 &nbspMantgumer Maten
 &nbspWjukken
 di 07 feb 2023   &nbsp08:15 - 12:15
 &nbspPukkewjuk
 &nbspWjukken
 di 07 feb 2023   &nbsp15:30 - 18:00
 &nbspVishandel op De Dobbe
 &nbspMantgum
 di 07 feb 2023   &nbsp16:15 - 18:50
 &nbspJudo
 &nbspSchool
 ma 06 feb 2023      13:00 - 16:00
  Harmonie 2002
  Wjukken
 ma 06 feb 2023      20:00 - 22:00
  Mantgumer Maten
  Wjukken
 di 07 feb 2023      08:15 - 12:15
  Pukkewjuk
  Wjukken
 di 07 feb 2023      15:30 - 18:00
  Vishandel op De Dobbe
  Mantgum
 di 07 feb 2023      16:15 - 18:50
  Judo
  School
 di 07 feb 2023      19:25 - 20:25
  Vınyasa Yoga (Studio Fitaal)
  School
 di 07 feb 2023      20:30 - 21:30
  Yin Yoga (Studio Fitaal)
  School
 wo 08 feb 2023      08:15 - 12:15
  Pukkewjuk
  Wjukken
 wo 08 feb 2023      13:30 - 16:30
  Soos 60+
  Wjukken
 wo 08 feb 2023      19:00 - 19:55
  Body Flow
  School

Iepen Mienskipsfûns

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft 22 november besloten om extra subsidie beschikbaar te stellen voor het vieren van de vrijheid. Mienskipsinitiatieven die bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van vrijheid, komen hiervoor in aanmerking. U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals 4 mei herdenkingen, 5 mei vieringen, Keti Koti, Leaver dea as Sleaf, De Nationale Herdenking 15 augustus, etc.  Om in aanmerking te komen voor de subsidie is het wel van belang dat het evenement of de activiteit nog niet eerder georganiseerd is. Of de subsidie kan worden ingezet voor een extra plus op jaarlijkse, reguliere activiteiten.

De plannen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria; vergroten van bewustwording vrijheid, draagvlak, samenwerking, jeugd en duurzaamheid. Voor elk criteria zijn maximaal 5 punten te behalen. Wanneer er niet minimaal 3 punten op het criterium vrijheid word gescoord, komt het plan niet voor deze subsidie in aanmerking.

Er is in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Per initiatief kan er maximaal 5000 euro worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt echter nooit meer dan 40% van de subsidiabele kosten.

Deze subsidie kan tussen 16 januari en 2 februari 2023 (17.00 uur) worden aangevraagd via het Iepen Mienskipsfûns.

Meer informatie is beschikbaar op de website van Provinsje Fryslân.