Doarpsmienskip Mantgum

Wij behartigen de belangen van het dorp en die van haar inwoners in algemene zin en in het bijzonder met betrekking tot verkeersbeleid, verkeersveiligheid, algemene veiligheid, welzijn, volksgezondheid, onderwijs en kinderopvang, milieu, planologie, sport, recreatie en toerisme, cultuur, communicatie en dataoverdracht, integraal waterbeheer en waterschapsbelangen, voorzieningen en landschappelijk, cultuurhistorische – en stedenbouwkundige waarden. Ook kunnen wij in het kader van onze doelstellingen de aandacht richten over de grens van het dorp, indien aldaar zaken aan de orde zijn of komen, die gevolgen kunnen hebben voor het genoemde dorp en/of haar inwoners.

Vergaderen

Maandelijks (m.u.v. juli/augustus) worden tijdens de bestuursvergaderingen de actuele zaken die in het dorp spelen, behandeld. Daarnaast hebben we jaarlijks ambtelijk overleg met de gemeente, met de  vereniging uit het dorp, en de  Algemene Leden vergadering. Een keer per 2 jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats met de gemeente en bij buitengewone omstandigheden kan er tussentijds overleg zijn. De laatste vrijdag van januari wordt voor de 60plussers van DMS een avond georganiseerd. Meestal in de maand april wordt er een schoonmaakdag "Himmeldei" geregeld, waarbij de kinderen van groep 7/8 van de OBS de Gielguorde, Omrin, de Wietwetterklup en DMS betrokken zijn.

Bestuur
Voorzitter: Roulerend

Secretaris: E. Westrik
06 15 50 82 92

Penningmeester: Bert van der Weide
06 43 10 16 22

Maaike Kuipers:

 • Cultuur en cultureel erfgoedduurzaamheid
 • Middenstand en ondernemersklimaat
 • Haven en water
 • Kerk, levensbeschouwing en spiritualiteit.

Ydwine Willemsma:

 • Sport en bewegen
 • Dorpshuis & verenigingen
 • Onderwijs & kinderopvang
 • Zorg & welzijn.

Annemarie Meetsma:

 • Landschap & groen
 • Wonen & woonklimaat
 • Verkeer & openbaar vervoer

Contact met het bestuur/secretariaat bij voorkeur via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lidmaatschap
Elke inwoner (18 jaar en ouder) kan lid te worden van Doarpsmienskip Mantgum.
Voor aan- of afmeldingen, wijziging van gegevens (bijv. verhuizing) kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

De vereniging draagt de naam "Doarpsmienskip Mantgum" en heeft volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel en heeft haar zetel te Mantgum in de gemeente Leeuwarden. De vereniging is opgericht op 22 september 1960.

Statuten

In 2012 zijn de Statuten van Doarpsmienskip behoorlijk gewijzigd, met name zijn de doelstellingen gemoderniseerd en het Algemeen Bestuur is er niet meer in opgenomen. Voor de inhoud van het nieuwe Statuut zie onderstaand document.

Statuut Doarpsmienskip