Herensociëteit Vriendenkring

“Wij zijn in feite een gezelligheidsvereniging. We kaartspelen wat en we praten over algemene zaken die in de wereld spelen en over die van Mantgum in het bijzonder”. Aldus werd voorzitter Gerrit Botke in Op 'e Skille gefeliciteerd bij het honderdjarig bestaan van Herensociëteit Vriendenkring. Een kaartclub die elf keer tijdens het winterseizoen samenkomt, vroeger altijd in het café maar na sluiting van het café in MFC Wjukken. Dat kaarten is schutjassen, een kaartspel dat buiten Fryslân nauwelijks bekend is. Maar een ieder die het wat bekendere klaverjassen beheerst kan het spel al redelijk snel meespelen.
Wij kaarten ongeveer tussen 20.00 en 00.00 uur en zitten na afloop nog even gezellig samen.

Oude vereniging
De Herensoos, zoals de vereniging ook wel wordt genoemd, vierde in 2004 haar honderdjarig bestaan. Het oudste jaarverslag vermeldt dat “in het begin van 't jaar 1904 door eenige ingezetenen van Mantgum en Schillaard 't plan werd opgevat om van onze gewoonlijke zaterdagavonden bij D.Meinsma sociëteitsavonden te maken”. Het heeft er alle schijn van dat de groep al langere tijd samen kwam en misschien is de vereniging een afsplitsing van het Mantgumer resitearkolleezje Frisia dat in 1874 werd opgericht. In de eerste twee jaren werd nog niet kaartgespeeld maar gebiljart en gedamd. Vanaf 1906 wordt gekaart en het dammen en biljarten is langzamerhand opgehouden. Heden ten dage wordt alleen nog maar geschutjast.

Traditie
De Herensociëteit is zeer gehecht aan tradities. De meest nobele daarvan is wel dat er geen geschreven reglementen zijn. Niet voor de vereniging zelf en ook niet voor de manier waarop het schutjassen gespeeld wordt. Dat laatste is opmerkelijk omdat het spel niet overal gelijk wordt gespeeld. Als men het oneens is, wordt om raad gevraagd aan de oudste of de meest ervaren speler om te vernemen hoe of het zit. Een tweede traditie is de ballotage van nieuwe leden. Met blauwe (voor) en rode knikkers (tegen) wordt gestemd over het toelaten van nieuwe leden. In al die jaren is het slechts een keer voorgekomen dat iemand niet door de ballotage kwam. Nog een traditie zijn de prijzen. Sinds mensenheugenis wordt er gekaart om vlees. Voorheen steevast om rollade of karbonade maar nu ook wel om andere vleessoorten. Een traditie die wel eens ter discussie heeft gestaan, is het uitsluiten van dames. Maar een voorstel om dat te veranderen is in de tachtiger jaren bij meerderheid van stemmen verworpen en later is dit onderwerp ook nooit weer aan de orde geweest. Overheersende traditie is evenwel de gemoedelijkheid en de vriendschap.

Wisselbeker
Het kaartseizoen start altijd op de eerste vrijdagavond in oktober en eindigt voordat het kievitseierenzoeken begint. Vroeger werd altijd op zaterdagavond gekaart, maar nadat het café werd gesloten en men verhuisd is naar MFC Wjukken, wordt op vrijdagavond gekaart. De beste acht resultaten tellen voor het jaarklassement en de winnaar valt eeuwige roem ten deel door vermelding op een grote beker.

Lid worden
Mannen die lid willen worden, kunnen zich aanmelden bij een van de leden of bij de secretaris (Theo Kuipers, tel. 058 250 1828). Om de kosten hoeft niemand het te laten. De contributie bedraagt € 5,- per jaar en de inleg op de kaartavonden is € 3,-. Van de leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk komen, maar het is geen verplichting.