Dorpswandeling

Deze wandeling is voortgekomen uit de dorpswandeling die Rinse Brink ontwikkelde in het kader van Simmer 2000 (website Rinse Brink: kuierke ). De dorpswandeling is aangevuld met gegevens van www.rijksmonumenten.nl en uit de boekjes “Baerderadiel sa’t it wie” en “Notabele woningen in Mantgum”.

Nadat leden van de werkgroep “Werkgroep Historie Mantgum” meerdere malen de bestaande wandeling hadden begeleid, waren de beschrijvingen zodanig aangevuld door
oud Mantgumers dat er in principe een nieuwe versie was ontstaan. Deze versie is vervolgens door de werkgroep voorzien van nieuwe afbeeldingen.De wandeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het multifunctioneel centrum Wjukken naar het treinstation en het tweede deel van het treinstation naar mfc Wjukken.
U kunt zelf kiezen of u het treinstation als beginpunt neemt (u begint dan met het tweede deel en neemt vervolgens de route van het eerste deel) of mfc Wjukken (u begint met het eerste deel en volgt dan de beschrijvingen van het tweede deel).
Het multifunctioneel centrum Wjukken is gelegen aan Om’e Terp 21 te Mantgum.
Meer informatie over o.a. openingstijden is te vinden op de website www.wjukken.nl.

Door op de afbeelding te klikken kunt u het boekje hier gratis downloaden.
Het boekje is eventueel ook los te verkrijgen. Voor informatie hierover of ander zaken mbt het boekje kunt u die aanvragen via ons contactformulier