Soos60+

Is een goed draaiende club die op woensdagmiddag van 14.00 uur tot ca. 16.30 uur in MFC Wjukken klaverjast. Er worden 2 bomen gespeeld en aan het eind van het seizoen krijgt de winnaar een beker. We kaarten in de maanden van oktober t/m maart. 

De kosten zijn € 4,- per keer incl. 2 koffie of thee.

Contactpersoon: mevrouw C. Kaspers, Gibbeflecht 24.
Tel. 2501405 of 06 82 69 14 30