Wanneer een Kanaänyt?

De Kanaänyt is een soort “ereprijs” voor Mantgumers die zich op een of andere manier verdienstelijk voor het dorp hebben gemaakt, voor echtparen die 50 jaar getrouwd zijn of voor Mantgumers die een sportprijs hebben gewonnen. Deze criteria zijn in 1988 in een draaiboek opgesteld door drie dorpsgenoten (de heren T. Oosterbos en G. Minkema en mevr. M. Lottgering) na opdracht van het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum. Mantgum werd wel vergeleken met het bijbelse Kanaän, het land van melk en honing. Mantgum had immers de naam van een rijk dorp, zodat de link gelegd was. De ets is door Douwe de Bildt gemaakt naar een afbeelding van een opgegraven beeldje in de omgeving van Kanaän. Dit beeldje was afgebeeld in een encyclopedie. In het najaar van 1989, werd het 1e exemplaar van de Kanaänyt aan de familie H. Schuurmans uitgereikt. Zij werden met een van hun Friese paarden Nederlands Kampioen. Nadien zijn er diverse exemplaren uitgereikt, zodat we in 2009 door de voorraad heen waren. Het laatste exemplaar werd door de familie Y. v.d.Veen voor hun 50-jarig huwelijk in ontvangst genomen.

Een nieuwe ets

Om de voorraad weer aan te vullen werd contact opgenomen met Douwe de Bildt. Het bleek dat van de etsplaat geen etsen meer gemaakt konden worden. De plaat was namelijk geheel versleten. Helaas wenste Douwe de Bildt geen 2e oplage te maken. Via een tip van een dorpsgenote kwamen we uiteindelijk terecht bij een aantal kunstenaressen die ook etsen konden maken. Na enkele telefoontjes/mailtjes over en weer kwamen we bij José Witteveen uit Leeuwarden terecht. Zij was heel enthousiast en direct bereid om een ets voor ons te maken. Zij heeft naar hetzelfde voorbeeld (de afbeelding van het opgegraven beeldje) ook een etsplaat gemaakt. Zij heeft van de ets twee versies gemaakt. Eentje in aquatint (toonkleuren, zwart/wit) en eentje in een roodachtige kleur. De oplage is respectievelijk 42 en 14. Dus kunnen we voorlopig weer vooruit. In haar atelier (in Parnas in Leeuwarden) hebben we schitterend werk van haar gezien. Een lust voor het oog.

 Weet u van een dorpsgenoot een bijzondere gelegenheden/gebeurtenissen die aan de criteria voldoet tip ons dan via contactformulier Doarpsmienskip