AED informatie

Wat is een AED ? (AED staat voor Automatische Externe Defibrillator).

Met elektroshocks helpt het apparaat het hart op gang van iemand die een hartstilstand heeft. Tijdens de eerste minuten na een hartstilstand staat het hart doorgaans nog niet stil, maar beweegt het alleen in een ongecoördineerd ritme. Daardoor kan het bloed niet meer worden rondgepompt. De elektroshocks van de AED helpen het normale ritme weer te herstellen. In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen er met een AED dus levens worden gered.

Waar zijn in Mantgum AED aanwezig :

MFC Wjukken (dag en nacht) hoofdingang gebouw
Poiesz Supermarkt, alleen tijdens openingstijden
Fysiotherapie Jelle Sybesma, werkdagen 08.00 - 18.00 uur

Wat te doen bij een incident:

Eerst 112 bellen

Na deze telefonische 1-1-2 melding van een (mogelijke) circulatiestilstand worden protocollair door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) twee ambulances naar het slachtoffer gestuurd en wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd.

Het systeem bestaat onder andere uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED's.

Nadat de Meldkamer Ambulance protocollair twee ambulances naar het slachtoffer heeft gestuurd wordt het alarmeringssysteem HartslagNu automatisch geactiveerd. Het systeem zoekt met behulp van het opgegeven adres eerst de geografische gegevens van het slachtoffer op. Dit wordt het centrum genoemd. Vanuit dit centrum wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie het woon- of werkadres (of een ander opgegeven adres) het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Het systeem streeft naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer (reanimators) en 2/3 deel via een AED (AED providers).

Meer info kunt u vinden op de website van de Nederlandse Reanimatieraad.