Sa wie it doe T. Bottema

De Werkgroep Historie Mantgum probeert zo ruim mogelijk informatie vast te leggen over het verleden van Mantgum en de omgeving. Dit varieert o.a. van onderzoek naar oud inwoners (incl. oude huisnummers), het vastleggen van oude veldnamen, het omschrijven en publiceren van oude foto’s, het veilig stellen en inventariseren van oude archieven, tot het vastleggen van verhalen van verhalen uit het verleden. Resultaten van de bezigheden van de werkgroep worden breed gepresenteerd. In eerste plaats op de website Mantgum.com, maar ook via andere media. De beschrijving van de Historische Dorpswandeling is ook in boekvorm beschikbaar, de oude Mantgumer foto’s zijn via beeldbanken te bekijken, de archieven en inventarissen zijn bij het gemeentearchief in te zien en de verhalen worden gepubliceerd in het dorpsblad “Mandeguod”. Langere verhalen worden uitgespreid over meerdere edities van het dorpsblad. De eerste reeks van zo’n lang verhaal bestond uit de herinneringen van Jan Bijlsma. Mede gezien de vele goede reacties op de eerste reeks heeft de werkgroep besloten ook de herinneringen Tsjerk Bottema te publiceren.

Deze herinneringen beslaan een periode van 80 jaar en beschrijven, meer dan de herinneringen van Jan Bijlsma, veel van de omgeving van Mantgum. De werkgroep wenst iedereen veel leesplezier en houdt zich aanbevolen om kennis te nemen van tekst- en beeldmateriaal uit de oude doos van Mantgum om deze te kunnen delen.

Informatie hierover of andere zaken kan via het contactformulier van de Werkgroep Historie Mantgum.