Webredactie

De site Mantgum.com is een overkoepelende site voor alle bewoners, verenigingen, instanties en bedrijven uit Mantgum en is op initiatief van Doarpsmienskip Mantgum opgezet. De beheerstaak van de website is ondergebracht bij de commissie webredactie. Het hoofddoel van Mantgum.com is informatie op een positieve en overzichtelijke wijze uitdragen voor iedereen.
Mantgum.com heeft een eigen verantwoordelijkheid en brengt 1 keer per jaar verslag uit aan het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum.

Copyrights

De commissie Mantgum.com behoudt het auteursrecht op de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief de beeldmerken, logo's grafische voorstelling en beeldmateriaal. Niets uit de informatie mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of vermenigvuldigd. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren dient met bronvermelding te geschieden.

Wanneer derden foto's ter beschikking stellen voor publicatie op deze website doen zij daarmee afstand van hun auteursrecht, recht op handelsmerk en andere intellectuele rechten. Anonieme teksten worden niet gepubliceerd.

Disclaimer

Deze website bevat informatie afkomstig uit Mantgum. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie toch incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Mantgum.com verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van de website.
De commissie behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatieverstrekking. Aan alle op deze site vermelde informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links

Op deze site treft u links aan naar websites die niet door de commissie Mantgum.com worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden voor gebruiksgemak verstrekt. Er is geen enkele zeggenschap over deze websites en dus ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

De webredactie kunt u gemakkelijk bereiken via een contactformulier