Archieven

De hier opgenomen archieven zijn mede tot stand gekomen door leden van de werkgroep Historie Mantgum. De archieven waarnaar de inventarissen verwijzen, worden In het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) bewaard bij het archief van de gemeente Leeuwarden. Meer informatie over bezoekmogelijkheden en openingstijden van het HCL klik hier

Dorpshuis "De Wjuk"

Reisselskip 1909-2015

Ned. Bond voor de Bouw (1920-1995)

Kerkarchief Indeling

Hervormde Gemeente

Doarpsmienskip 1960-2008

Toneelgezelschap Frisia1874

(2016) archief Frisia 1874

Archief OLS 1859-1970

Vrouwenvereniging 1938-2014