Ald Mantgum

Een gegevensbestand van woningen en zijn bewoners in Mantgum over de periode 1830 tot en met 1960.
Ald Mantgum is een verzameling van gegevens van woningen en inwoners van Mantgum in de periode 1830 tot en met 1960. Over de genoemde periode wordt aangegeven wie in welke woningen en of boerderijen hebben gewoond en welke huisnummers deze woningen hadden.

Aan de hand van de lijst van ingezetenen, aanwezig in het archief van de gemeente Littenseradiel zijn in verschillende jaren lijsten met huisnummeringen van Mantgum e.o. opgesteld. Vanaf 1830 tot 1900 zijn de gegevens in perioden om de 20 jaar opgesteld en na de eeuwwisseling in perioden om de 10 jaar.

Regelmatig werd de nummering van de woningen in de dorpen van de gemeente Littenseradiel, voorheen Baarderadeel, herzien, onder ander door uitbreidingen van het dorp. Vanaf 1830 tot en met 1948 werd met de nummering begonnen op Hoxwier. Vanaf 1948 werd met de nummering begonnen bij de kerk in het dorp. Vanaf 1 maart 1966 zijn de straatnamen in Mantgum geïntroduceerd en vanaf 1977 zijn de postcodes in gebruik genomen.

Het resultaat van het onderzoek is uitgewerkt op een kaart per woning met de hoofdbewoners in de verschillende perioden. Ook tussen de genoemde perioden hebben er zich mutaties voorgedaan, doch deze zijn niet opgenomen.

Naast de huisnummering van destijds zijn voor zover bekend de beroepen van de hoofdbewoners aangegeven. Ook zijn van verschillende woningen en of boerderijen gegevens over de stichting en of eigenaren aangegeven. De bedoeling is dat deze gegevens verder worden uitgebreid.

Deze verzamelbank van Ald Mantgum, bestaande uit totaal 145 items, kan worden ingezien. Per pagina zijn de gegevens van één woning weergegeven. De samenstellers stellen het op prijs om opmerkingen en of aanvullingen te ontvangen zodat gezamenlijk aan een waardevolle databank voor Mantgum kan worden gewerkt. 

We houden ons ook aanbevolen voor oude foto's van de woningen en of boerderijen.
Opmerkingen en of aanvullingen kan middels het Contactformulier Werkgroep Historie Mantgum.

Door op bovenstaande afbeelding te klikken kunt u de verzamelbank van ALD Mantgum bekijken.

Door op bovenstaande afbeelding te klikken kunt u de kaart van Mantgum en omgeving uit 1821 bekjken.

De Eekhofkaart van 1844 die niet alleen de oude situatie weergeeft (terpen, states enz.) maar ook de eerste vernieuwingen en met name het Skillaerder Leech. Op de kaart staat naast huis Lucht en Veld een achtkantige poldermolen.