Opheffing Uitvaartvereniging D.L.E. Mantgum

De uitvaartvereniging is conform de Statuten per 1 februari 2022 na 2 bijzondere ledenvergadering in november en december 2021 door de aanwezige leden ontbonden. De vereniging is overgedragen aan Uitvaart verzekering Twenthe. De leden hebben inmiddels van de overdracht bericht gehad. De vereniging is tevens bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven en het bestuur is ook opgeheven. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een van de oud bestuursleden.