Nieuwsbrief (4) Gemeente Leeuwarden

In deze Nieuwsbrief Wijken en Dorpen van september 2020 treft u de volgende onderwerpen aan:

  • Hoe gaat het nu in de Buurt- wijk- en dorpshuizen?
  • Operatie Steenbreek
  • Denk om het aanvragen van uw subsidie (voor 1 oktober)
  • Gratis online webinar over contact houden met deelnemers in Corona-tijd
  • Theatergroep de Rimpel

Klik op onderstaande afbeelding voor de inhoud van de Nieuwsbrief van de gemeente Leeuwarden.

Foto Nieuwsbrief 4 Gemeente Lwd

KERKCAFÉ

Breek de week, met koffie en Maria-cake!

Kofiie drinken MariakerkElke woensdag vanaf 16 september 2020 in de Mariakerk van Mantgum van 10.00 uur tot 11.30 uur. Voor iedereen, jong en oud, thuiswerkers, kantoorlozen, gepensioneerden, kinderen, studenten etc. Er is gratis koffie, thee, sap en Maria-cake! Met mooi weer is het Kerkcafé buiten. Fan herte wolkom!

Doarpstsjerke Mantgum & Skillaerd 

Uitnodiging Jaarvergadering DMS op 1 oktober 2020

Het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum nodigt hierbij de inwoners van Mantgum van harte uit voor deelname aan de Jaarvergadering, tevens de Algemene Ledenvergadering.

Belangrijk: Vooraf opgeven zal nodig zijn om alles volgens de geldende voorschriften te laten plaatsvinden. Opgave kan per mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk (De Dobbe 3h).

De jaarvergadering van Doarpsmienskip Mantgum vindt dit jaar, uiteraard onder voorbehoud van verdere Covid19 ontwikkelingen plaats op donderdag
1 oktober, 20:00 uur in MFC Wjukken. Het jaarverslag en de notulen van 2019 treft u hieronder aan. De agenda volgt zo spoedig mogelijk.
We hopen iedereen op 1 oktober in goede gezondheid op anderhalve meter afstand te mogen begroeten.

pdfNotulen ALV 2019

pdfJaarverslag DMS2019

Beter voorkomen dan genezen

Het CPO Mantgum 2.0 houdt de gemoederen in ons prachtige dorp behoorlijk bezig. Persberichten, ingezonden stukken, interviews met o.a. Omrop Fryslân, en misschien een motie van de FNP. Waar plannen worden gemaakt voor het bouwen van woningen, krijg je bijna altijd te maken met voor- en tegenstanders. Dit is van alle tijden. Heldere procedures en duidelijke communicatie is in zo’n traject cruciaal. Want beter voorkomen dan genezen. En daar gaat het bij het plan van CPO Mantgum 2.0 aardig mis.  

Lees meer

Inloop-informatie-avond CPO Mantgum 2.0 donderdag 27 augustus geannuleerd

In overleg met verschillende instanties heef het CPO bestuur besloten om de informatieavond   van donderdag 27 augustus 2020 niet door te laten gaan. Op basis van recent ontvangen informatie van de GGD Fryslân en de  Veiligheidsregio Fryslân in combinatie met de te verwachten opkomst kunnen we een veilige situatie voor de bezoekers niet garanderen.

Als bestuur willen we alle dorpsbewoners van Mantgum en belangstellenden de ruimte bieden om vragen te stellen over het CPO plan. Daarom zullen we in overleg met de betrokken instanties de komende dagen ons beraden wanneer- en op welke wijze we deze informatieavond vorm kunnen geven. Belangstellenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst Ontwerp Volkshuisvestingvisie

Uitnodiging Volkshuisvesting 2020Vitale en veerkrachtige wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden. Dat is wat we willen bereiken met de volkshuisvestingsvisie. Een visie waarmee we als gemeente meer willen sturen op het sociale segment van de woningmarkt. Wat staat centraal in de ontwerpvisie? Een veilige, betaalbare en gevarieerde woonomgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een omgeving waarin iedereen, ongeacht zijn inkomen, een (t)huis kan vinden en niet je portemonnee bepaalt waar je woont. Een ongedeelde samenleving noemen we dat.

Lees meer

Beslútfoarming stipe oanfraach CPO

It bestjoer fan Doarpsmienskip Mantgum hat yn in brief oan de gemeente Ljouwert har stipe útsprutsen foar de ûntjouwing fan de plannen njonken de Wjukken. As bestjoer fertsjinwurdigje we de mienskip. Fanút de mienskip binne de folgjende stikken mei de winsken fan Mantgumers gearstalt. 

Enquête Woonbehoefte Mantgum

Yn 2014 hat de gemeente Littenseradiel har rapport “Uitkomst woonbehoefte onderzoek” presentearre. Dêr ha 226 minsken (fan de 512 útsette) op reagearre. Dermei kin sein wurde dat it representatief is. De algemiene konklusie út dit ûndersyk is, dat in grut part ynteresse hat yn nijbou yn Mantgum (33%). 4% (10 reaksjes) is tsjin nijbou en 1% (3 reaksjes) is tsjin útwreidingslokaasjes. 

Lees meer

Aanbieding training door Stichting Buitengewoon.nu

Wat een mooie initiatieven zien wij in de dorpen in de Gemeente Leeuwarden als wij jullie Facebookpagina's en websites bekijken. Prachtige plannen zijn er geschreven door de dorpen! Graag willen wij, Stichting Buitengewoonzijn.nu, jullie ondersteunen. Het valt niet altijd mee om vrijwilligers te vinden voor allerlei dorpsactiviteiten weten wij uit ervaring. Wij bieden een training aan voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden die ideeën hebben en willen leren hoe ze die ideeën kunnen omzetten in concrete activiteiten. De afgelopen jaren is deze training meerdere keren gegeven in Leeuwarden.

Lees meer

Het CPO en het bestuur van DMS, twee handen op één buik?

Als oprecht tegenstander van de plannen van het CPO houd ik bij wat er rond deze plannen gebeurt. In het ontwerpbestemmingsplan, dat nu ter inzage ligt, trof ik een brief aan van het bestuur van Doarpsmienskip waarin steun wordt uitgesproken voor deze plannen. De brief is opgesteld en verstuurd zonder dat de mienskip-zelf daarover is geraadpleegd. 

Dat mag natuurlijk niet. En dan heb ik het nog niet eens over de inhoud van de brief. Ik deel niet de mening van deze bestuursleden dat de plannen in lijn zijn met de dorpsvisie. Ik heb daarop gereageerd via de site van Mantgum, maar ik heb hierop geen antwoord gekregen.

Lees meer

Avondvliegen ter voorbereiding QRA Benelux

Jachtvliegtuigen van vliegbasis Leeuwarden gaan in de week van maandag 24 augustus tot en met donderdag 27 augustus 2020 tot uiterlijk 23.00 uur vliegen. Het trainen bij duisternis is noodzakelijk om de vliegers en het grondpersoneel optimaal voor te bereiden op de QRA (Quick Reaction Alert) Benelux taak.

Lees meer