Redactieleden: Taak:Lys Scarse

Eindredacteur
Maaike Kuipers Redacteur


Frits Sieperda

Vormgever

Diny de Vries   Redacteur

Hotze Bonnema


Financieel beheer

Verslaggevers:  
Siebolt Dijkstra tevens corrector Friese teksten


Verspreiding:  
Dhr. en Mevr. Meintema Coördinator bezorging
Veel vrijwilligers Bezorging in het dorp


De redactie komt voor de deadline van Mandeguod maandelijks bijeen