Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum

De kaatsvereniging is opgericht op 18 augustus 1903 en heeft zijn naam ontleend aan een illustere Telegraafkaatser uit het verre verleden. Hij is de eerste Mantgumer die de grote wedstrijd op it Sjûkelân in Franeker, de P.C., wist te winnen en wel in 1876.

Doel
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de kaatssport in al zijn verschijningsvormen met eerbiediging van de levensbeschouwelijke opvattingen van haar leden en het stimuleren van de belangstelling voor deze sport in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
b. Deel te nemen aan door de K.N.K.B. georganiseerde wedstrijden en evenementen
c. Zelf evenementen op het gebied van de kaatssport te organiseren
d. De nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden

Literatuur
• It libben fan in keatsferiening - Piter Boersma, uitgegeven in 2003 ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.

Een gezellige vereniging
De kaatsvereniging telt c.a. 175 leden en organiseert 's zomers om de drie à vier weken een gezellige ledenpartij. Daarnaast organiseert de vereniging een kaatspartij voor de jeugd in federatie verband, het Pearke Teatsen om het open kampioenschap van Littenseradiel en een viertal KNKB wedstrijden. De twee belangrijkste zijn:
De Lytse PC, een wedstrijd voor heren senioren eerste klasse, die afgelopen jaar reeds voor de 63e keer gehouden is en de Jong Famme Partij, de enige kaatswedstrijd voor dames junioren.
De vereniging mocht afgelopen 10 jaar drie maal een Nederlands Kampioenschap organiseren.
Ook worden Clinics (met of zonder catering) verzorgd door K.F. Jacob Klaver, voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Hans de Boer tel. 058 250 2154.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost voor volwassenen € 20,- en voor de jeugd €13,50 per jaar.
Donateurs betalen € 9,- per jaar. Zowel leden als donateurs ontvangen per adres twee maal per jaar het populaire Jacob Klaver magazine.
Vanaf mei worden in groepsverband door bevoegde trainers kaatstrainingen verzorgd, kosten 8 à 10 lessen € 17,50 p.p.

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Geart Oostra tel. 058 250 1712 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Zie ook website www.jacobklaver.nl

Successen
Successen van de afdeling K.F. Jacob Klaver
• 1924 - 1e prijs op de Freulepartij met Hendrik Jepma, Jouke de Groot en Adolf Mulder.
• 1928 - 3e prijs op de Bondspartij foar senioren met Jouke de Groot, Durk van Dellen en Hendrik Jepma.
• 2001 - 2e prijs op het NK Jongens met Skelte Anema, Bouwe de Bruin en Bonne van der Wal.
• 2001 - 1e prijs op het NK Meisjes Pupillen Ilse Noorman, Thalia Reitsema en Elaine Reitsema.
• 2002 - 2e prijs op het NK Schoolmeisjes met Thalia Reitsema, Riemke van der Zee en Afke Kuipers.
• 2003 - 1e prijs op het NK Schoolmeisjes met Kataya Reitsema, Thalia Reitsema en Elaine Reitsema.
• 2004 - 1e prijs op het NK Schoolmeisjes met Ilse Noorman, Thalia Reitsema en Elaine Reitsema.
• 2005 - 1e prijs op het NK Meisjes met Afke Kuipers, Riemke van der Zee en Thalia Reitsema.
• 2007 - 1e prijs op het NK Meisjes met Ilse Noorman, Thalia Reitsema en Elaine Reitsema.
• 2007 - 2e prijs op het NK Dames met Afke Kuipers, Riemke van der Zee en Baukje Aalbers.
• 2008 – 2e prijs Jong Famme Partij met Afke Kuipers, Riemke van der Zee, Baukje Aalbers
• 2011 – 1e prijs op het NK Meisjes Pupillen met Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra
• 2013 – 1e prijs op het NK Schoolmeisjes met Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra

• 2014 – 3e prijs op het NK Schoolmeisjes met Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra
• 2015 – 2e prijs op het NK Schoolmeisjes met Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra
           – 2e prijs op het NK Schooljongens met Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra en Jelle Terpstra


Vooral jeugdspelers van K.F. Jacob Klaver zijn de laatste jaren erg succesvol.
Successen van individuele leden van de vereniging
• Liesbeth van der Ende - winnaar van de Dames PC (1991).
• Lipkje Reitsma – 2 x keer winnaar van de Dames PC (1982 en 1984) en 2 keer verliezend finalist (1983 en 1985).
• Afke Kuipers 3e prijs op de Dames PC (2006) 1e prijs op de Dames PC (2008) 2e priis op de Dames PC (2010).
• Baukje Aalbers 2e prijs op de Dames PC (2009) en 1e prijs Jong Famme Partij (uitkomend voor KV Jan Bogtstra Franeker 2009)

• Gert Anne van der Bos 1e prijs op de Heren PC (2015)