Evaluatie trapveldje schoolplein

Donderdag 18 mei waren omwonenden van de school uitgenodigd om hun ervaringen te delen over het gebruik van het nieuwe trapveldje op het schoolplein.
Naast een aantal teamleden, de directeur, een aantal omwonenden en een afvaardiging van de oudercommissie was ook de wijkagent aanwezig.
De omwonenden gaven aan dat er, vooral in het begin redelijk wat overlast was van rondhangende jongeren die soms tot 22.30 uur op het plein bleven.

Lees meer

Bestel nu kaarten voor:

Pietje Bell en de Binde fan 'e Swarte Hân

Pietje BellWij gaan dit jaar terug in de tijd. Terug naar ongeveer 100 jaar geleden. Naar Rotterdam, een miezerige stad zonder toekomst. De kinderen gaan niet naar school, ze werken, want kinderarbeid is goedkoop. Ook op de drukkerij van “It Lêste Nijs” gaan ze alle volwassen mensen eruit gooien en vervangen door kinderen.

Lees meer

Herstraatwerkzaamheden Mantgum

Onderstaande wegvakken staan op de planning om voor 15 juli 2017 te herstraten.

Rijbaan Fearhûshoeke/ Frijbuorren
- rijbaan vanaf Om ’e Terp tot Seerp van Galemawei

Gedeelte rijbaan Master Jansenstrjitte
- rijbaan Seerp van Galemawei tot ca. zijpad nabij nr. 4 plaatselijk onderhoud (oneffenheden eruit halen)
- rijbaan vanaf ca. zijpad nabij nr. 4 tot ca.nr 8 volledige breedte

Lees meer

Extra Rûntepetear over Belastingverordening

Op maandag, 29 mei om 19.30 uur wordt er een extra Rûntepetear gehouden in de raadzaal te Wommels over de belastingverordening Leeuwarden/Littenseradiel en Súdwest-Fryslân/Littenseradiel. De nieuwe gemeenten waar de dorpen van Littenseradiel straks onder vallen, hebben in sommige gevallen ander beleid.

Lees meer

Reclameborden

Het is vervelend dat reclameborden zo lang na het aangekondigde evenement blijven staan. De borden moeten snel na afloop van en campagne worden verwijderd. Toch mag het dorp ze officieel niet zelf verwijderen. De gemeente moet de eigenaar van het bord daartoe verzoeken of kan het uiteindelijk zelf doen.

Lees meer