Leefbaarheid versterken

Elkien helpt mensen met een bescheiden inkomen bij prettig wonen en leven. Onze klanten ontlenen prettig wonen en leven aan hun buurt. Buren maken zelf hun buurt prettig om te wonen en leven. Wij inspireren hen en zijn hun bondgenoot. Zo zetten bewoners zich samen in voor leefbaarheid in hun buurt.
Door daadkrachtig samen te werken met actieve bewoners, gemeenten en andere partners werken wij aan de leefbaarheid in dorpen en steden. Het liefst doen we dat vanuit een woonvisie, dorpsvisie of dorpsagenda.

Lees meer

“Uit de schatkamers van de muziek”

CulturNieuws van de cultuurcommissie
Wij zijn blij dat de altijd goed bezochte muzikale dinsdagmiddagen onder de bezielende leiding van de heer Rudolf Nammensma, ook komend voorjaar weer doorgang kunnen vinden.Voorheen georganiseerd door de SPL, nu door de Cultuur Commissie van de Wjukken.
Uit de schatkamers van de muziek wordt ook nu weer georganiseerd op 5 dinsdagmiddagen.
Data: 23 en 30 januari, 6 en 20 februari, 6 maart 2018.
Tijd: van 13.30 uur tot 15.30 uur.
Locatie: MFC Wjukken, Om ‘e Terp 21, 9022 BD  Mantgum

Lees meer

Voorstelling Brekbere Sirkel 24/01/2018 GAAT NIET DOOR

CulturTot onze spijt gaat de voorstelling `Brekbere Sirkel` van 24 januari a.s in de Wjukken niet door. Tet Rozendal heeft door een val een hersenschudding opgelopen en kan voorlopig niet spelen. Mocht er een vervangende datum komen voor de voorstelling in de Wjukken dan laten we het u zo spoedig mogelijk weten.

Met vriendelijke groeten,
De Cultuurcommissie van MFC Wjukken

Doarpswurk stuurt Friese dorpen een boekje over containerbegrippen

Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen waarin ideeën, samenwerking en realisatie weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoorbeeld een levendig dorp of een nieuwe manier van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan verbonden twee inspiratie/scholingsavonden. Het is bedoeld voor iedereen die zich druk maakt over de toekomst van zijn of haar dorp.

Lees meer

Literaire cursussen van Tresoar, herfst 2017

Het nieuwe cursusaanbod literatuur van Tresoar voor het najaar van 2017 bestaat uit: • Poëzie voor beginners. Vanaf 18 oktober, door Abe de Vries
• Hoe schrijf ik een roman? Vanaf 2 november, door Jetske Bilker
• Levensverhalen schrijven door Marga Claus (start begin 2018 nieuwe cursus, de herfstcursus zit vol!)

Lees meer