Resitearkolleezje Frisia 1874

Frisia is de toneelvereniging van Mantgum met een eigen bestuur. Het is een van de oudste toneelverenigingen van Fryslân. Informatie kunt u via Twitter vinden:  @Frisia1874 of via Facebook: www.facebook.com/Frisia1874

Jaarlijks wordt in het voorjaar een uitvoering gegeven, dat kan een toneelvoorstelling zijn in het dorpshuis, of een serie kleine(re) optredens op diverse locaties in het dorp.

Tel. 058 250 1402 (Wieke de Haan)

Frisia Blauwe dame