Wandelen

Dorpswandeling

De werkgroep Historie Mantgum heeft een vernieuwde versie uitgebracht van een mooie historische wandeltocht door Mantgum. Deze wandeling is voortgekomen uit de dorpswandeling die Rinse Brink ontwikkelde in het kader van Simmer 2000. De dorpswandeling is aangevuld met gegevens van rijksmonumenten.nl en uit de boekjes “Baerderadiel sa’t it wie” en “Notabele woningen in Mantgum
.
Klik hier voor meer informatie.


Het Jabikspaad

Onder andere op de brug bij Hoxwier is dit symbool van de Kinkhoorn of Wulk bevestigd. Jabikspaad01Het is de markering van het Jabikspaad. De west-tak van dit pelgrimspad loopt door Mantgum.

Het Jabikspaad bestaat uit een wandel- en een fietsroute van Sint Jacobieparochie

Lees meer

Fietsen

KnooppuntroutesDe mooie omgeving van Mantgum kan uitstekend fietsend worden verkend. Er liggen prachtige fietspaden langs de griene greiden en de mooie natuurgebieden (Skrok en Skrins)
Indien u volgens de fietsroute netwerkkaart “Noardwest Fryslan” of de kaart “De Sterkste fietskaart van Nederland” richting knooppunt 92 fietst en de afslag naar Mantgum neemt, kunt u genieten van de prachtige monumentale ‘rentenierswoningen’ aan de Seerp van Galemawei. Niet te missen als u door Mantgum fietst. Rondom Mantgum bevindt zich een uitgebreid netwerk van fietsknooppunten. Klik op de foto voor meer informatie over het maken van een knooppuntroute.

Lees meer

Watersport

In 2005 zijn meerdere bruggen in de omgeving van Mantgum in verband met de aanleg van de Middelseerûte verhoogd.
Dit betekent dat ook wat hogere motorjachten in de jachthaven kunnen aanmeren.

Middelsee rute Middelsee rute2Nieuwe brug over de Zwette01

De jachthaven ligt vlak bij de dorpskern van Mantgum.
Eind 2013 en begin 2014 is de walbeschoeiing van de jachthaven vernieuwd.
De ligplaatsen zijn voorzien van walstroom. Er is  een vulpunt voor drinkwater en een walstation voor vuilwater en bilgwater.
Er is een sanitaire ruimte die bereikbaar is via een ingang van MFC Wjukken.

Jachthaven

Varen op de Zwette02

Jachthaven 1