Mandeguod

Mandeguod is het mededelingen- en activiteitenblad van Mantgum en is een uitgave van Doarpsmienskip Mantgum en wordt in een oplage van 500 exemplaren maandelijks (behalve het juli/augustusnummer) huis aan huis bezorgd door vele vrijwilligers.
Het betreft een A5 model blad, de omslag is Full Color en het binnenwerk is zwart/wit.