Redactie

Redactieleden: Taak:

Bram Brouwer

Hoofdredacteur

Sita Wijnia

Eindredacteur


Frits Sieperda Vormgever

Hette v.d. Wal

Redacteur
Anna Cristien Piebenga Redacteur

Hotze Bonnema


Financieel beheer

Verslaggevers:  
Siebolt Dijkstra tevens corrector Friese teksten
Lys Scarse  


Verspreiding:  
Dhr. en Mevr. Meintema Coördinator bezorging
Veel vrijwilligers Bezorging in het dorp


De redactie komt voor de deadline van Mandeguod maandelijks bijeen