Doarpsmienskip Mantgum

De vereniging draagt de naam "Doarpsmienskip Mantgum" en heeft volledige rechtsbevoegdheid.
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamers van Koophandel en heeft haar zetel te Mantgum in de gemeente Leeuwarden. De vereniging is opgericht op 22 september 1960.