DorpsvisieAls gemeente vinden we het belangrijk dat een dorp een dorpsvisie heeft. Een dorpsvisie zorgt voor draagvlak in het dorp en geeft inhoudelijke sturing aan de werkzaamheden van dorpsbelang. Dorpsbelang en de dorpsbewoners hebben het maken van de dorpsvisie met verve opgepakt. Een prestatie.

Ook door de bijzondere werkwijze die gebruikt is waarbij de hoofdstukken werden geschreven door verschillende werkgroepen en geregeld een concept- hoofdstuk in Mandeguod werd gepubliceerd waar het dorp op kon reageren. De dorpsvisie 2015-2020 Mantgum straalt inzet saamhorigheid, zelfbewustheid en kwaliteit uit.

Dorpsbelang Mantgum heeft op 15 december 2014 de dorpsvisie aangeboden aan burgemeester Liemburg. Dorpsbelang heeft verzocht bij het opstellen en de uitvoering van het gemeentelijk beleid zoveel mogelijk rekening te houden met de door het dorp gewenste ontwikkelingen. De gemeente geeft in voorliggend stuk een voorlopigereactie op de dorpsvisie. Dit met de kanttekening dat de gemeente aan de vooravond van een gemeentelijke herindeling staat. De dorpsvisie bestrijkt de periode tot 2025. De gemeente Littenseradiel zal t.z.t. de dorpsvisie ter kennis brengen van de gemeente Leeuwarden.

Tot zover het begin van de voorlopige reactie. De gemeente heeft per deelvisie een voorlopige reactie gegeven. Klik op onderstaande pdf om de reacties te lezen.
Voor eventueel vragen kunt gebruik maken van het
contactformulier van Doarpsmienskip Mantgum

pdfBegeleidende_brief_voorlopige_reactie.pdf

pdfVoorlopige_reactie_gemeente_Littenseradiel_op_de_Dorpsvisie_Mantgum_2015