Dorpsprogramma 2020 Mantgum

Activiteiten Dorp Mantgum 2020De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, samen met de bewoners. Doarpsmienskip Mantgum is als afvaardiging van de bewoners een belangrijke partij als het gaat om meedenken en meebeslissen. In dit dorpsprogramma leest u wat de gemeente in 2020 in uw dorp doet. Als u hier vragen of suggesties over heeft, neemt u dan contact met ons (gemeente Leeuwarden) op.

Lees meer

Nieuw Kapbeleid

Bomen en groen in de gemeente Leeuwarden.
Vanaf 1 januari gelden voor de hele gemeente Leeuwarden dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van de gemeente Leeuwarden is het behoud van bomen en groen, omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde leefomgeving. Maar soms kan het voorkomen dat u 1 of meerdere bomen wilt kappen. Wat moet ik doen als ik een boom wil kappen?

Lees meer

QRA-taak van 9 januari weer vanaf vliegbasis Leeuwarden

VliegtuigDe QRA-taak voor het Benelux luchtruim wordt vanaf 9 januari 2020 weer uitgevoerd vanaf vliegbasis Leeuwarden. Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is om adequaat te reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Om die reden staan vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week twee F-16’s gereed. Dit wordt de zogenaamde Quick Reaction Alert (QRA) taak genoemd. Deze taak wordt uitgevoerd om de veiligheid in de lucht te bewaken. 

Lees meer

Uitnodiging Zonder Afval in 2050. Maar hoe dan?

Bij deze de uitnodiging voor de nieuwe bewonersavond naar aanleiding van de afgelasting van de avond van 17 december in Mantgum. Voor deze avond zijn ook de wijkpanels uitgenodigd.

Datum: Maandag 27 januari 2020
Tijdstip: Inloop vanaf 19.00 uur
Start programma 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Locatie: De Hooidollen 17, Leeuwarden - Wijkgebouw Bilgaard

Lees meer

Plaatsing Reclameborden (two sign borden)

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad het reclamebeleid Oog voor Reclame vastgesteld. Met deze vaststelling is het niet meer mogelijk in de gemeente Leeuwarden reclame te maken door middel van driehoeksborden om lichtmasten. Alleen door middel van two sign borden.  Voor het maken van reclame door middel van two sign borden heeft de gemeente een overeenkomst met het bedrijf Centercom. Met Centercom is overeengekomen dat zij met ingang van 1 januari 2020 naast de stad Leeuwarden ook in de dorpen two sign borden gaan plaatsen.

Lees meer

Opbrengst Collecte Multiple Sclerose (MS)

Eind november is er in Mantgum gecollecteerd voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst was het geweldige bedrag van €744,53. Gevers hartelijk dank voor uw bijdrage en collectanten voor jullie onmisbare medewerking.
Hebt u de collectant gemist en wilt u toch doneren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL23RABO0336 2728 39.


Joost Lottgering, collecte coördinator

Verhalende Rapportage: Leeuwarden, wijken, dorpen, hoe staan we er voor in 2019

In november 2015 is “Leeuwarden en de wijken en dorpen: de ontwikkelrichting” vastgesteld door de gemeenteraad.
In die notitie hebben we gezegd dat we in 2017 en 2019 een verhalende rapportage maken om de Raad te informeren over de ontwikkelingen in de wijken en dorpen. De rapportage “Leeuwarden en de wijken en dorpen, hoe staan we ervoor in 2019” is op 3 december door het college vastgesteld en wordt aangeboden aan de Raad.

Lees meer

Opstellen omgevingsvisie naar nieuwe Omgevingswet

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet gaat de gemeente Leeuwarden een omgevingsvisie opstellen.  Er is als voorbereiding op de omgevingsvisie al nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen.  Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken of er aanvullend onderwerpen of thema’s zijn die opgenomen moeten worden in de visie. Maar ook door een brede enquete willen we zoveel mogelijk input ophalen.  

Lees meer

Uitnodiging "Ik vind erfgoed...."

(Meepraatsessies “erfgoedagenda van de toekomst” gemeente Leeuwarden).
Iedereen welkom! We nodigen je graag uit voor een meepraat-sessie over de “Erfgoedagenda van de toekomst”. Onder het motto “Alles is erfgoed en erfgoed is van iedereen” horen we graag wat jij van erfgoed vindt! Welke verhaallijn van erfgoed vertel jij?
 

Lees meer

‘t Kappershûs 25 jaar in Mantgum

t Kappershûs Sinds 1994 uw haar onze zorgMantgum kende sinds 1987 HaPé’s haarmode welke gevestigd was op de Finne 2
in Mantgum. In 1994 deed de gelegenheid zich voor om de zaak over te nemen.
Op 5 november van dat jaar ben ik verder gegaan onder de Friese naam ‘t Kappershûs.
In de afgelopen 25 jaar zijn er veel klanten in de stoel geweest voor een nieuwe coupe. Het uitoefenen van het mooie kappersvak én het persoonlijk contact is voor mij belangrijk.
Terugkijkend op een periode van leerlingen opleiden, verbouwingen in en rondom de zaak als ook de opkomst van vele kapperszaken, voel ik mij nog steeds bevoorrecht dit beroep uit mogen oefenen in mijn eigen winkel.

Ik hoop u ook de komende jaren te mogen begroeten in ‘t Kappershûs !

Miranda van der Steen                                                                                                                                   

Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin? Doe hem in de grijze container!

Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin? Doe hem in de grijze container!
De tijd om uw tuin winterklaar te maken komt eraan. In veel tuinen staat de Japanse duizendknoop. Wellicht ook in die van u. Bent u van plan om deze plant te snoeien? Doe het groenafval van deze plant niet in de groene container maar in de grijze container. Kleine stukjes van de plant kunnen via verwerkte compost weer uitgroeien tot nieuwe planten. En dat willen we graag voorkomen. 

Lees meer