Tsjerkepaad 2014 (5/7 t/m 13/9)

KerkgangpadVanaf 5 juli t/m 13 september is de Mariakerk iedere zaterdag open van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er zijn gastheren en of gastvrouwen aanwezig om uitleg te geven. Tevens is de koffie/thee klaar. De toegang is gratis!

Zomerlezing over tuinarchitect Gerrit Vlaskamp

Op woensdag, 2 juli om 20.00 uur wordt IN IT TSIISPAKHÚS een zomerlezing gehouden door Aly van der Mark. Het betreft een lezing over:
"GERRIT VLASKAMP, EEN VERGETEN TUINARCHITECT"
Tijdens het schrijven van haar boek 'Fan roazen en framboazewyn' een boek over haar tuin en over de tuindersfamilie van haar man Ids Westra, kwam Aly van der Mark op het spoor van een vergeten familiegeschiedenis.

Lees meer

Werkzaamheden aan het spoor in Littenseradiel

Zondag 6 op maandag 7 juli tot dinsdag 29 op woensdag 30 juli, van 23.00 tot 07.00 uur.
Woensdag 6 augustus, 23.00 uur tot maandag 18 augustus, 07.00 uur, aaneengesloten.
Maandag 18 op dinsdag 19 augustus tot woensdag 20 op donderdag 21 augustus van 23.00 tot 07.00 uur.
Zondag 14 op maandag 15 september tot donderdag 25 op vrijdag 26 september 23.00 tot 07.00 uur.

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor en na Station Mantgum en de Easterwierrumer Aldfeart richting Sneek/IJlst tot aan overweg Flaeren (gemeentegrens Súdwest Fryslân).

Lees meer

Jubileum WWK, vernieuwde wal en opening watersportseizoen

Vrijdag 23 mei heeft er een drieslag plaatsgevonden. De WietWetterKlup10 jaar, de vernieuwde wal is klaar en het Watersportseizoen moet nog open.
Het bestuur van de WWK meende dit niet zomaar voorbij te moeten laten gaan en had het e.e.a. georganiseerd in het kader van deze 3 onderdelen: De Drieslag.

Lees meer

Enquête woonbehoefte Mantgum

De gemeente Littenseradiel inventariseert de woonbehoefte in en rond Mantgum. Daarmee kan de gemeente ervoor zorgen dat de bouwplannen die ingediend worden, aansluiten bij de woonwensen in Mantgum en omgeving. Met het invullen van de enquête, kunt u hieraan meewerken.

Lees meer

Gedichtenworkshop (wo 14 mei)

Iedereen heeft dichtersbloed!

In januari heeft Mandeguod de gemeentelijke prijs gewonnen van het mooiste Friestalige artikel over dorpsjournalistiek in 2013. Uiteraard heeft de auteur van het stuk, Lys Scarse, een boekenbon gekregen. Nu willen wij jullie, inwoners van Mantgum, de gelegenheid bieden om een workshop gedichten schrijven te volgen.

Lees meer

Feikje Vellinga-Schootstra Koninklijk Onderscheiden

Vrijdag 25 april werd, tijdens de lintjesregen in universiteitsstad Groningen, de 60-jarige mevrouw Feikje Vellinga-Schootstra uit Mantgum verrast met een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding verdiende zij onder andere met haar bijzondere werk voor het Nederlands straf- en strafprocesrecht, tijdens een periode van ruim 35 jaar.

Lees meer

Aanbieding 1e kaart Vlaskamptuinen Gem.Littenseradiel

Vlaskamptuin kaartBurgemeester Johanneke Liemburg biedt eerste kaart van de Gemeente Littenseradiel aan Aly van der Mark, Gerrit Vlaskamp-expert, aan. De Vlaskamptuinen in de gemeente Littenseradiel staan er op aangegeven. Aan de Seerp van Galemawei liggen tenminste 6 Vlaskamptuinen, waarvan die van Tjerkje Postma en Jan Willem Verhoef nog in de meest oorspronkelijke staat is.

Stopt De Kelder Mantgum?

Beste Mantgumers,
Wij hebben de afgelopen jaren met heel veel plezier in het bestuur van De Kelder gezeten! We hebben geweldige feestjes gehad!! Wegens verhuizingen/studies en werk kiezen wij er voor om na dit seizoen (vanaf juni dit jaar) uit het Kelderbestuur te stappen. Het zou ontzettend zonde zijn als De Kelder dicht zou moeten en daarom zijn wij op zoek naar mensen die ons willen opvolgen.

Lees meer

Uitreiking 1e exemplaar Dorpswandeling

Door de hr. R. Steensma van de Werkgroep Historie Mantgum werd op maandag 3 maart 2014, het 1e exemplaar van de dorpswandeling Mantgum uitgereikt aan de voorzitter van Doarpsmienskip Mantgum, de hr. A.Muller.

Uitreiking 1e exemplaar Dorpswandeling