Loop Rûnom Mantgum 2017

runommantgum logoOp zondag 2 juli is de loop Rûnom Mantgum, een gezellige loop met mooie routes over 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish van de loop zijn bij MFC De Wjukken. Vanaf 11 uur is de start voor de afstanden 2½, 5, 10 en 15 kilometer. Voor de basisschoolkinderen is om kwart over tien de kidsrun en alle kinderen krijgen een medaille! Voor meer informatie: klik hier

Advies Rapport Duorsum Mantgum

Duorsum mantgumOp de ledenvergadering van DMS in mei j.l. presenteerden studenten van het Van Hall Larenstein uit Leeuwarden hun bevindingen van de enquête over Duorsum Mantgum. Het adviesrapport van het onderzoek treft u hierbij aan. (Zie ook het juninummer van Mandeguod 2017, blz.49). Klik op de afbeelding.

Evaluatie trapveldje schoolplein

Donderdag 18 mei waren omwonenden van de school uitgenodigd om hun ervaringen te delen over het gebruik van het nieuwe trapveldje op het schoolplein.
Naast een aantal teamleden, de directeur, een aantal omwonenden en een afvaardiging van de oudercommissie was ook de wijkagent aanwezig.
De omwonenden gaven aan dat er, vooral in het begin redelijk wat overlast was van rondhangende jongeren die soms tot 22.30 uur op het plein bleven.

Lees meer

Herstraatwerkzaamheden Mantgum

Onderstaande wegvakken staan op de planning om voor 15 juli 2017 te herstraten.

Rijbaan Fearhûshoeke/ Frijbuorren
- rijbaan vanaf Om ’e Terp tot Seerp van Galemawei

Gedeelte rijbaan Master Jansenstrjitte
- rijbaan Seerp van Galemawei tot ca. zijpad nabij nr. 4 plaatselijk onderhoud (oneffenheden eruit halen)
- rijbaan vanaf ca. zijpad nabij nr. 4 tot ca.nr 8 volledige breedte

Lees meer

Extra Rûntepetear over Belastingverordening

Op maandag, 29 mei om 19.30 uur wordt er een extra Rûntepetear gehouden in de raadzaal te Wommels over de belastingverordening Leeuwarden/Littenseradiel en Súdwest-Fryslân/Littenseradiel. De nieuwe gemeenten waar de dorpen van Littenseradiel straks onder vallen, hebben in sommige gevallen ander beleid.

Lees meer