Literaire cursussen van Tresoar, herfst 2017

Het nieuwe cursusaanbod literatuur van Tresoar voor het najaar van 2017 bestaat uit: • Poëzie voor beginners. Vanaf 18 oktober, door Abe de Vries
• Hoe schrijf ik een roman? Vanaf 2 november, door Jetske Bilker
• Levensverhalen schrijven door Marga Claus (start begin 2018 nieuwe cursus, de herfstcursus zit vol!)

Lees meer

Tabletcafé van start

Logo Tablet CafeOp maandag 2 oktober om twee uur start het Tablet Café in de Bibliotheek van Wommels. De opening zal worden verricht door wethouder mw. Reijndorp. Het Tablet café is een ontmoetingsplek voor senioren die de beschikking hebben over een eigen tablet en/of smartphone. Vraagt u zich wel eens af hoe moet ik ook alweer een app installeren of verwijderen, een E-book binnenhalen. Heeft u ook allerlei vragen over uw tablet of smartphone, of wilt u meer uit uw tablet of smartphone halen? Dan is het Tablet café wat voor u.

Lees meer

Kunstviltproject leerlingen basisscholen

Leeuwarden krijgt veel moois cadeau

Kunstviltproject leerlingen van de basisscholen uit de 10 dorpen van Nij Baarderadiel: Baard, Easterlittens, Weidum, Mantgum, Hilaard, Húns, Leons, Jorwerd, Jellum en Bears, en kunstenaar Truus Huijbregts. Begin 2018 houdt de gemeente Littenseradiel op te bestaan. Bij de geplande herindeling van de gemeente zullen 10 dorpen worden toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.

Lees meer

Nieuws van de Oudercommissie OBS De Gielguorde

Goed nieuws vanuit de Oudercommissie. U heeft de afgelopen jaren vast wel gemerkt dat de Oudercommissie drukdoende is geweest met de voorbereidingen voor het vernieuwen van het schoolplein. Mede dankzij Doarpsmienskip en haar leden staat er al een tijdje een kleine voetbalkooi op het plein. voetbalkooi

Lees meer

Stremming Skillaerderdyk 26 juni t/m 4 augustus

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017 is de Skillaerderdyk in Mantgum, vanaf de Seerp van Galemawei tot en met Skillaerderdyk 15 (brandweerkazerne/gemeentewerkplaats), afgesloten voor alle verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. Data onder voorbehoud. De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.

Lees meer