Uitnodiging Zonder Afval in 2050. Maar hoe dan?

Bij deze de uitnodiging voor de nieuwe bewonersavond naar aanleiding van de afgelasting van de avond van 17 december in Mantgum. Voor deze avond zijn ook de wijkpanels uitgenodigd.

Datum: Maandag 27 januari 2020
Tijdstip: Inloop vanaf 19.00 uur
Start programma 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Locatie: De Hooidollen 17, Leeuwarden - Wijkgebouw Bilgaard

Lees meer

Plaatsing Reclameborden (two sign borden)

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad het reclamebeleid Oog voor Reclame vastgesteld. Met deze vaststelling is het niet meer mogelijk in de gemeente Leeuwarden reclame te maken door middel van driehoeksborden om lichtmasten. Alleen door middel van two sign borden.  Voor het maken van reclame door middel van two sign borden heeft de gemeente een overeenkomst met het bedrijf Centercom. Met Centercom is overeengekomen dat zij met ingang van 1 januari 2020 naast de stad Leeuwarden ook in de dorpen two sign borden gaan plaatsen.

Lees meer

Opbrengst Collecte Multiple Sclerose (MS)

Eind november is er in Mantgum gecollecteerd voor het Nationaal MS Fonds. De opbrengst was het geweldige bedrag van €744,53. Gevers hartelijk dank voor uw bijdrage en collectanten voor jullie onmisbare medewerking.
Hebt u de collectant gemist en wilt u toch doneren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekening NL23RABO0336 2728 39.


Joost Lottgering, collecte coördinator

Verhalende Rapportage: Leeuwarden, wijken, dorpen, hoe staan we er voor in 2019

In november 2015 is “Leeuwarden en de wijken en dorpen: de ontwikkelrichting” vastgesteld door de gemeenteraad.
In die notitie hebben we gezegd dat we in 2017 en 2019 een verhalende rapportage maken om de Raad te informeren over de ontwikkelingen in de wijken en dorpen. De rapportage “Leeuwarden en de wijken en dorpen, hoe staan we ervoor in 2019” is op 3 december door het college vastgesteld en wordt aangeboden aan de Raad.

Lees meer

Opstellen omgevingsvisie naar nieuwe Omgevingswet

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet gaat de gemeente Leeuwarden een omgevingsvisie opstellen.  Er is als voorbereiding op de omgevingsvisie al nagedacht over mogelijke onderwerpen, ambities en ontwikkelingen.  Er zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd om te bespreken of er aanvullend onderwerpen of thema’s zijn die opgenomen moeten worden in de visie. Maar ook door een brede enquete willen we zoveel mogelijk input ophalen.  

Lees meer