Start aanleg betonpad (Hoxwier naar Volkstuinen)

Vandaag, 18 augustus begint Aannemersbedrijf A. Faber B.V. met de aanleg van het voetpad langs de Mantgumervaart (het gedeelte tussen het heechhout bij Hoxwier naar de volkstuinen bij het spoor). De eerste week worden voorbereidende werkzaamheden gedaan en in de week van 25 augustus wordt de betonverharding aangebracht.
Wandelaars zullen hier 2 weken hinder van ondervinden en wellicht tijdelijk een andere route moeten kiezen.

Woononderzoek Mantgum

De gemeente Littenseradiel heeft eind mei een enquête verspreid in Mantgum om te onderzoeken wat de woonwensen zijn. Inwoners van de andere dorpen in Littenseradiel én die van de gemeente Leeuwarden zijn uitgenodigd om de enquête digitaal in te vullen op de gemeentelijke website.

Op de website van de gemeente vindt u een korte samenvatting van de meest opvallende conclusies.
Klik hier Woononderzoek Mantgum

 

Gemeente verkoopt gemeentewerkplaats Mantgum

Het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel heeft besloten de gemeentewerkplaats in Mantgum te verkopen. De nieuwe eigenaar is het uit dezelfde plaats afkomstige aannemersbedrijf Klaversma. Littenseradiel verkoopt de werkplaats, omdat de gemeente gaat herindelen op 1 januari 2018.

Tot dat moment huurt de gemeente de grote loods met een kantoordeel en het opslagterrein terug van de aannemer.

Lees meer

Geboortelepel na 80 jaar terug in Mantgum

In november 2013 kreeg “de werkgroep Historie Mantgum” een mail van de heer Alexander Pechtold. Hij had in 2008 een kaartje ontvangen van Jelly Kamminga uit Maarssen. Jelly had enkele jaren daarvoor op de t.v. een programma gezien over de mooie verzameling Friese geboortelepels van Pechtold. Op dat kaartje schreef ze dat de geboortelepel van haar overgrootmoeder Jeltje Kamminga-Swierstra mogelijk een plekje zou kunnen vinden in de collectie van Pechtold, want zij had niemand aan wie ze de lepel kon nalaten. Ook was Jelly nog in het bezit van het geïllustreerde tijdschrift “Wij” van 16 oktober 1936 met daarin vermeld een verhaal van 2 bladzijden over haar overgrootmoeder.

Lees meer