Mandeguod opnieuw genomineerd

Elk jaar schrijft de gemeente een wedstrijd uit voor de beste Friestalige bijdrage aan de Mandeguod mei 2014‘dorpsjournalistiek’. Een keuzecommissie nomineert drie stukken voor de prijs. Deze keer komen twee van de drie genomineerde stukken van één dorpskrant: ‘De Rûnkranter’ van Weidum, Jellum en Bears. Het andere genomineerde stuk komt uit de Mantgumer dorpskrant ‘Mandeguod’. Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 5 januari zal de burgemeester de winnaar bekend maken.

Lees meer

Eerste prijs bij tafeltennistoernooi!

thumb Pingpong kampion2014Jeugdspeler Joost Wilks uit Weidum heeft er zaterdag voor gezorgd dat onze Tafeltennisvereniging MTV'14 nog voordat het een half jaar bestaan al een prijs heeft gewonnen. Joost won namelijk de eerste prijs in de C-klasse bij een tafeltennistoernooi in Franeker. Dat toernooi was het slottoernooi van de duo-competitie van Friesland, waar wij van Mantgum ook aan mee mochten doen om wedstrijdervaring op te doen.

Lees hier meer over op de website van de tafeltennisvereniging MTV'14

Koninklijke onderscheiding voor Brandweervrouw

Ter gelegenheid van haar afscheid als vrijwillige brandweervrouw bij het korps Mantgum, kreeg Roelie Rozenberg uit Mantgum tot haar verrassing een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Rozenberg heeft het korps 20 jaar gediend.

Lees meer

Veranderingen in de zorg, werk en jeugd

Zorg, werk, jeugd. Wat verandert er?  kom dan naar de Mei-inoarinformatiebijeenkomst van uw gebiedsteam. De infokrant is inmiddels huis aan huis verspreid. In Mantgum wordt deze informatiebijeenkomst gehouden op dinsdag, 25 november van 19.30 - 21.00 uur.

Lees meer

Badmintonclub zoekt aanvulling

In Mantgum bestaat een klein( 12 leden) clubje dat op maandagavond in een onderlinge competitie Badminton speelt. Wij zoeken dringend aanvulling van speelsters en spelers. Vooreerst zullen zij geplaatst worden op de reserve lijst.

Lees meer

Opbrengst actie WWC

Mantgum e.o. kan weer naar de WC

Op zaterdagochtend 25 oktober ging de jaarlijkse (W)WC-rollen actie weer van start. De B's, A's, senioren en junioren van korfbalvereniging WWC verzamelden zich op de parkeerplaats naast de Poiesz. Daar kon je kiezen met wie je de wc-rollen wilde rondbrengen en kreeg je een aantal straten aangewezen waar je vervolgens de wc-rollen moest verkopen.

Lees meer

Aanleg Parkeerplaatsen bij Winkelcentrum

In week 46 (maandag 10 november) wordt een aanvang gemaakt met de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in het winkelgebied van Mantgum. Dit gebeurt op 2 locaties. Aan de voorkant van de supermarkt wordt de parkeercapaciteit uitgebreid tot 11 parkeervakken en aan de De Dobbe wordt het trottoir aan de slootkant omgebouwd naar een parkeerstrook met een capaciteit van 9 tot 11 plaatsen. Er worden geen problemen verwacht met de dinsdagmarkt

Stremming wegverkeer duikerbrug Mantgum

thumb 2014-09-19 18.29.52De duikerbrug in Mantgum (vanaf Om’e Terp naar de De Grêft/De Skuorrereed) is door het vervangen van de damwand (aan beide kanten) gestremd voor alle wegverkeer van maandag 10 november tot en met vrijdag 5 december 2014. Het werk kan uitlopen door slecht weer.

Lees meer

Uitnodiging Dorpsvisie 2015-2020

In de afgelopen maanden heeft u kunnen lezen dat de stuurgroep Dorpsvisie 2015 - 2020 druk bezig geweest is met het samenstellen van een gedegen dorpsvisie voor de periode 2015 - 2020. Veel dorpsgenoten hebben meegedacht, feedback op de gepubliceerde stukken gegeven of hebben op andere manieren meegewerkt.

Lees meer

Meer weten over je tablet, smartphone of laptop?

Naast de computer zijn steeds meer senioren in het bezit van een tablet en/of smartphone. Vooral de tablets zijn momenteel gewilde artikelen onder de ouderen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de tablet  tegenwoordig vaak mee op vakantie gaat. Op de meeste vakantieadressen is draadloos internet (WIFI) beschikbaar.

Lees meer