Jubileum WWK, vernieuwde wal en opening watersportseizoen

Vrijdag 23 mei heeft er een drieslag plaatsgevonden. De WietWetterKlup10 jaar, de vernieuwde wal is klaar en het Watersportseizoen moet nog open.
Het bestuur van de WWK meende dit niet zomaar voorbij te moeten laten gaan en had het e.e.a. georganiseerd in het kader van deze 3 onderdelen: De Drieslag.

Lees meer

Enquête woonbehoefte Mantgum

De gemeente Littenseradiel inventariseert de woonbehoefte in en rond Mantgum. Daarmee kan de gemeente ervoor zorgen dat de bouwplannen die ingediend worden, aansluiten bij de woonwensen in Mantgum en omgeving. Met het invullen van de enquête, kunt u hieraan meewerken.

Lees meer

Gedichtenworkshop (wo 14 mei)

Iedereen heeft dichtersbloed!

In januari heeft Mandeguod de gemeentelijke prijs gewonnen van het mooiste Friestalige artikel over dorpsjournalistiek in 2013. Uiteraard heeft de auteur van het stuk, Lys Scarse, een boekenbon gekregen. Nu willen wij jullie, inwoners van Mantgum, de gelegenheid bieden om een workshop gedichten schrijven te volgen.

Lees meer

Feikje Vellinga-Schootstra Koninklijk Onderscheiden

Vrijdag 25 april werd, tijdens de lintjesregen in universiteitsstad Groningen, de 60-jarige mevrouw Feikje Vellinga-Schootstra uit Mantgum verrast met een Koninklijke onderscheiding. Deze onderscheiding verdiende zij onder andere met haar bijzondere werk voor het Nederlands straf- en strafprocesrecht, tijdens een periode van ruim 35 jaar.

Lees meer

Aanbieding 1e kaart Vlaskamptuinen Gem.Littenseradiel

Vlaskamptuin kaartBurgemeester Johanneke Liemburg biedt eerste kaart van de Gemeente Littenseradiel aan Aly van der Mark, Gerrit Vlaskamp-expert, aan. De Vlaskamptuinen in de gemeente Littenseradiel staan er op aangegeven. Aan de Seerp van Galemawei liggen tenminste 6 Vlaskamptuinen, waarvan die van Tjerkje Postma en Jan Willem Verhoef nog in de meest oorspronkelijke staat is.