Vervangen riolering

Tussen de zomer en november 2015 wordt de riolering aan de His van Botnialeane en aan de Skillaerderdyk vervangen. Er wordt dan een gescheiden rioleringssysteem aangelegd en tegelijk wordt de riolering verplaatst naar onder het midden van de weg.

Lees meer

Uitbreiding parkeerplaatsen bij station

Tijdens het ambtelijke overleg (gemeente-DMS) van 15 december 2014 is de voorgenomen uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het station besproken. Een situatieschets is op de foto ingetekend. In de loop van dit jaar wordt een aanvang gemaakt met de aanleg.

Lees meer

Leuk toernooidebuut Mantgumer tafeltennissers

De jonge Mantgumer tafeltennisclub MTV'14 debuteerde vrijdagavond 2 januari met volwassen deelnemers aan een toernooi. In MFC It Joo in Oudega Súdwest Fryslân zetten Robert Postma en Bujar Zogaj de eerste schreden op het wedstrijdpad en dat smaakte naar meer.

Lees meer

DMS-60 Plusavond met optreden van "Hy en Sy"

Alles op oarderDoarpsmienskip organiseert in 2015 de gezellige jaarlijkse avond voor 60-plussers van Mantgum op vrijdag 30 januari. We heten u dan vanaf 17.00 uur van harte welkom in MFC Wjukken.  Het wordt, hopen wij, weer een gezellige avond met een lekkere maaltijd.

Lees meer

Op avontuur met Muziek

Het Senioren Platform (SPL) organiseert in februari/maart 2015 voor de derde keer vijf middagen Luisteren/ Kijken naar Muziek. De heer Rudolf Nammensma, muziekrecensent van de Leeuwarder Courant, neemt ons weer mee op een muzikale reis, met geluid en beeld, door de geschiedenis van de muziek.

Lees meer

Nieuwjaarsconcert door Frysk Harmony Orkest

CulturNieuws van de Cultuurcommissie

Op zaterdagavond 10 januari wil de Cultuurcommissie graag met u een toast uitbrengen (met dank aan sponsor Poiesz Mantgum) op het nieuwe jaar. Daarna trakteren wij u op een Nieuwjaarsconcert van het Frysk Harmony Orkest (FHO) onder leiding van Thijs Oud. In dit gezelschap, dat voortkomt uit het Fries Jeugd Harmonie Orkest, spelen jonge enthousiaste en talentvolle muzikanten op een hoog niveau.

Lees meer

Mandeguod opnieuw genomineerd

Elk jaar schrijft de gemeente een wedstrijd uit voor de beste Friestalige bijdrage aan de Mandeguod mei 2014‘dorpsjournalistiek’. Een keuzecommissie nomineert drie stukken voor de prijs. Deze keer komen twee van de drie genomineerde stukken van één dorpskrant: ‘De Rûnkranter’ van Weidum, Jellum en Bears. Het andere genomineerde stuk komt uit de Mantgumer dorpskrant ‘Mandeguod’. Op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op 5 januari zal de burgemeester de winnaar bekend maken.

Lees meer

Eerste prijs bij tafeltennistoernooi!

thumb Pingpong kampion2014Jeugdspeler Joost Wilks uit Weidum heeft er zaterdag voor gezorgd dat onze Tafeltennisvereniging MTV'14 nog voordat het een half jaar bestaan al een prijs heeft gewonnen. Joost won namelijk de eerste prijs in de C-klasse bij een tafeltennistoernooi in Franeker. Dat toernooi was het slottoernooi van de duo-competitie van Friesland, waar wij van Mantgum ook aan mee mochten doen om wedstrijdervaring op te doen.

Lees hier meer over op de website van de tafeltennisvereniging MTV'14

Koninklijke onderscheiding voor Brandweervrouw

Ter gelegenheid van haar afscheid als vrijwillige brandweervrouw bij het korps Mantgum, kreeg Roelie Rozenberg uit Mantgum tot haar verrassing een Koninklijke Onderscheiding voor haar inzet. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Rozenberg heeft het korps 20 jaar gediend.

Lees meer

Veranderingen in de zorg, werk en jeugd

Zorg, werk, jeugd. Wat verandert er?  kom dan naar de Mei-inoarinformatiebijeenkomst van uw gebiedsteam. De infokrant is inmiddels huis aan huis verspreid. In Mantgum wordt deze informatiebijeenkomst gehouden op dinsdag, 25 november van 19.30 - 21.00 uur.

Lees meer

Badmintonclub zoekt aanvulling

In Mantgum bestaat een klein( 12 leden) clubje dat op maandagavond in een onderlinge competitie Badminton speelt. Wij zoeken dringend aanvulling van speelsters en spelers. Vooreerst zullen zij geplaatst worden op de reserve lijst.

Lees meer