Inloop-informatie-avond CPO Mantgum 2.0 donderdag 27 augustus geannuleerd

In overleg met verschillende instanties heef het CPO bestuur besloten om de informatieavond   van donderdag 27 augustus 2020 niet door te laten gaan. Op basis van recent ontvangen informatie van de GGD Fryslân en de  Veiligheidsregio Fryslân in combinatie met de te verwachten opkomst kunnen we een veilige situatie voor de bezoekers niet garanderen.

Als bestuur willen we alle dorpsbewoners van Mantgum en belangstellenden de ruimte bieden om vragen te stellen over het CPO plan. Daarom zullen we in overleg met de betrokken instanties de komende dagen ons beraden wanneer- en op welke wijze we deze informatieavond vorm kunnen geven. Belangstellenden zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.