Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Mantgum 2.0 Nieuwsbrief nr.7 | Juli 2020

CPO ontwerp 2020

 

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij iedereen graag over de stand van zaken rond het CPO Mantgum 2.0.  Aangezien de nieuwsbrief niet vóór september 2020 in de Mandeguod kan worden geplaatst heeft het bestuur er voor gekozen deze zelf huis aan huis te verspreiden.

 

Bestemmingsplanprocedure

In navolging op onze laatste nieuwsbrief van april 2020 laten wij u weten dat op 30 juli 2020 de bestemmingsplanprocedure formeel zal worden opgestart door de Gemeente Leeuwarden. Het betreft hier het indienen van het Voorontwerp Bestemmingsplan. Het Voorontwerp Bestemmingsplan als onderdeel van de Bestemmingsplanprocedure ligt voor een ieder ter inzage vanaf 30 juli 2020 gedurende een periode van zes weken bij de Gemeente Leeuwarden.

Algemene Informatiebijeenkomst

Als onderdeel van de bestemmingsplan procedure vindt er op 27 augustus 2020 een inloop informatiebijeenkomst plaats in Mantgum. Op deze inloop-informatiebijeenkomst kunt u zich laten informeren over de procedure en inhoud van het Voorontwerp Bestemmingsplan. Op deze avond zal het voltallige bestuur met de leden van CPO 2.0 aanwezig zijn evenals Anneke van der Meer van AXON-adviseurs,  Noordpeil en een afvaardiging namens de Gemeente Leeuwarden. U bent van harte welkom op 27 augustus tussen 19.30 - 21.00 uur in De Wjukken te Mantgum.

Wij vragen u, indien u deze bijeenkomst wilt bezoeken, zich te houden aan de Corona-maatregelen  en aanwijzingen van het personeel van De Wjukken.

CPO lidmaatschap en ledenbijeenkomst

11 juni heeft er in de Wjukken een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor 21 belangstellenden die willen gaan bouwen in het plangebied. Samen met het bestuur is er uit deze groep belangstellenden een gemotiveerde bouwgroep ontstaan die het CPO verder gaat invullen. 

Op 3 juli hebben we alvast een voorschot genomen door als vereniging Bauke Tuinstra van TWA Architecten uit te nodigen op de eerste ledenvergadering. Middels een inspirerende presentatie heeft Bauke de verschillende mogelijkheden binnen een CPO toegelicht. Zoals in de eerdere nieuwsbrieven is vermeld wordt er binnen het CPO voor verschillende doelgroepen gebouwd en van jong tot oud. De presentatie van Bauke Tuinstra heeft ons inspiratie gegeven voor de komende periode.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Hartelijke groet,

Namens het bestuur CPO Mantgum 2.0

Elmer de Wit (voorzitter) 06 25 49 57 05
Arjen Klaversma (secretaris) 06 20 19 42 08
Rein Veenstra (penningmeester) 06 83 97 88 61
Tjepko Jansen (algemeen bestuurslid) 06 21 14 43 76