Roekenoverlast

Op verschillende plekken in de gemeente Leeuwarden zorgen roeken voor veel overlast in de vorm van vervuiling en lawaai voor omwonenden. Dit jaar treft de gemeente, in overleg met Doarpsmienskip Mantgum, maatregelen om de overlast ter hoogte van de Seerp van Galemawei te beperken.

Knallen en gillers
Maandag 9 maart zal worden gestart met het verjagen van de roeken met speciale vogelafweerpistolen. Hiervoor worden gecertificeerde jagers ingezet. Een vogelafweerpistool produceert hoge tonen en knallen, waar de roeken van schrikken. Dit zal dagelijks plaatsvinden na half negen ’s morgens. Dit kan ook op zaterdagen voorkomen. Hoewel het knallen op zich niet gevaarlijk is, kunnen mensen en dieren hier wel van schrikken. Houd hier rekening mee als u naar buiten gaat.

Verwijderen nesten 

Op woensdag 11 maart worden (oude) nesten op de overlastlocatie verwijderd door de gemeentelijke Buitendienst en klimmers. Ook eventuele nieuwe nesten op deze en nieuw ontstane overlastplekken zullen tijdens de verjaagperiode regelmatig worden verwijderd. De verjaagactie stopt zodra er eieren in de nesten liggen en zal naar verwachting tot halverwege april duren.

Voor vragen of meldingen van overlast kunt u contact opnemen met de gemeente Leeuwarden via 14 058.