Dorpsprogramma 2020 Mantgum

Activiteiten Dorp Mantgum 2020De gemeente Leeuwarden werkt hieraan, samen met de bewoners. Doarpsmienskip Mantgum is als afvaardiging van de bewoners een belangrijke partij als het gaat om meedenken en meebeslissen. In dit dorpsprogramma leest u wat de gemeente in 2020 in uw dorp doet. Als u hier vragen of suggesties over heeft, neemt u dan contact met ons (gemeente Leeuwarden) op.


Betrokkenheid en eigen initiatief van bewoners waardeert de gemeente Leeuwarden zeer en ondersteunen we graag. In 2020 kunt u ook nog steeds een beroep doen op het Mienskipsfonds, voor uw projecten gericht op leefbaarheid en participatie.
U vindt in dit dorpsprogramma ook artikelen van uw Doarpsmienskip, waarin zij vertellen waar zij mee bezig zijn. Wilt u hierover meedenken, neem dan contact op met Doarpsmienskip Mantgum.

Voor het programma klik op: pdfmantgum-wijkprogramma-2020.pdf

Gemeente Leeuwarden

Oldehoofsterkerkhof 2 Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058 Whatsapp 06 4336 5223