Uitnodiging van V-O-L voor alle vrijwilligers

Logo VOL 2019De komende tijd kan er veel veranderen in vrijwilligersland. Wil jij hierover meepraten? 

Praat mee over JOUW dorp of wijk!
Praat mee over JOUW vrijwilligerswerk!
Praat mee over ONZE toekomst als vrijwilligers!

Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (V-O-L) organiseert 4 bijeenkomsten van 15:00 tot 21:00 uur. De bijeenkomsten zijn vrije inloop, dus kom wanneer het je past. Voor ieder dorp en voor iedere wijk staat er iemand klaar om met jou in gesprek te gaan. Er is een programma voor kinderen. Hapje & Sapje. Voor o.a. Mantgum is de bijeenkomst gepland op woensdag, 29 mei 2019.

PLANNING BIJEENKOMSTEN VOOR
Dorpen ten Zuid/Westen van Leeuwarden
Baard, Easterlittens, Friens, Goutum, Grou, Hempens-Teerns, Hilaard, Húns-Leons, Idaerd-Aegum, Jellum-Bears, Jirnsum, Jorwert, Mantgum, Reduzum, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum-Swichum en Wytgaard.

Wanneer? Op woensdag 29 mei tussen 15:00—21:00 uur, Locatie: MFC De Wjukken, Om 'e Terp 21 Mantgum.

klik op onderstaande logo voor de flyer

Logo VOL 2019