Sluiting Lytse Byb Mantgum

Dbieb logoTijden en behoeftes veranderen en als bibliotheek bewegen wij mee. Helaas is het niet haalbaar gebleken een aantal van de kleine uitleenposten en Lytse Bybs overeind te houden. Er zijn té weinig betalende leden om deze locaties in stand te houden. Om die reden zijn wij genoodzaakt om ook de Lytse Byb Mantgum per 1 januari 2019 te sluiten. De abonnementen van leden worden vanaf die datum automatisch omgezet naar een gratis jaarabonnement.

Met dit abonnement bent u meer dan welkom in onze dbieb-vestigingen in Leeuwarden, Grou, Hurdegaryp, Gytsjerk , Burgum en Stiens. Heeft u deels al betaald voor uw abonnement in 2019? Dan wordt dit met u verrekend en ontvangt u een teruggave van ons. Dinsdag 18 december is de Lytse Byb Mantgum voor de laatste keer geopend en heeft u nog de mogelijkheid om boeken te halen. Op dinsdag 8 januari 2019 is de laatste mogelijkheid om uw boeken weer in te leveren in Mantgum. Wij willen onze dank uitspreken naar alle vrijwilligers en iedereen die zich heeft ingezet voor de Lytse Byb in Mantgum: heel veel dank voor uw inzet en betrokkenheid al die jaren! Daarnaast een woord van dank richting alle leden voor uw trouwe bezoek. We hopen u en toekomstige leden de komende jaren te mogen begroeten in onze prachtige vestiging in de Blokhuispoort in Leeuwarden of in één van de overige dorpsvestigingen.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Veen
Directeur-bestuurder dbieb / Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân