Dorpsbudget

Op 31 oktober jl. heeft Doarpsmienskip Mantgum verenigingen en dorpsbewoners uitgenodigd ideeën kenbaar te maken voor het besteden van het dorpsbudget. Tijdens de bijeenkomst werd snel duidelijk dat de uitnodiging voor enige verwarring heeft gezorgd en dat niet duidelijk was wat de bedoeling van Doarpsmienskip was met het organiseren van de avond. Excuses daarvoor. 

Zoals tijdens de vorige ALV besloten, zal het komende jaar een afbouwregeling plaatsvinden voor de structurele subsidiegelden zoals deze jaarlijks werden uitgekeerd door de gemeente Littenseradiel. Volgens het beleid van de gemeente Leeuwarden is het pertinent niet de bedoeling het dorpsbudget te besteden aan structurele, vooraf toegezegde tegemoetkomingen voor verenigingen. Het budget is bedoeld voor de leefbaarheid van het dorp en door het dorp zal jaarlijks worden beslist op welke wijze het dorpsbudget zal worden besteed. Het is daarom van belang rekening te houden met het feit dat niet iedereen het bedrag kan krijgen waar hij in eerste instantie om heeft gevraagd. Om onnodig lange vergaderingen en discussies te voorkomen, heeft Doarpsmienskip in overleg met de aanwezigen op 31 oktober jl. een manier bedacht de besluitvorming te vereenvoudigen. Aan verenigingen, dorpsbewoners en andere initiatiefnemers wordt de mogelijkheid geboden een plan in te dienen voorzien van begroting en duidelijke motivering. Zodra de uiterste inlevertermijn is verstreken, zal het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum aan de hand van de ingeleverde verzoeken voor een financiële ondersteuning een begroting opstellen. Daarna zullen afgevaardigden van de verenigingen, instanties of andere initiatiefnemers worden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst. Er is bewust gekozen voor het uitnodigen van een select gezelschap, zodat de eerste begroting kan worden toegelicht en belangen op kleine schaal kenbaar gemaakt kunnen worden. Uiteindelijk zal Doarpsmienskip het plan voor het verdelen van het dorpsbudget tijdens een grote vergadering publiceren en kan deze door het dorp worden goedgekeurd. Het verzoek voor een financiële ondersteuning dient uiterlijk 15 februari 2019 bij het secretariaat van Doarpsmienskip te zijn ingeleverd, te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of It Spyk 16 te Mantgum. Het formulier dat u hiervoor dient te gebruiken vindt u hieronder.

In het kort
Stap 1 – Stel een gemotiveerd plan op voorzien van begroting en lever deze voor 1 februari 2019 in. De datum is verlengd tot 15 februari 2019.
Stap 2 – Na sluitingsdatum stelt DMS de begroting op en nodigt afgevaardigden uit.
Stap 3 – Plan voor verdeling dorpsbudget wordt aan het dorp voorgelegd.

Klik op onderstaand formulier. Het wordt automatisch geplaatst in uw downloads. Vul het vervolgens in en stuur het via bovenstaand mailadres. U kunt het ook inlevern op het It Spyk 16.

Aanvraagformulier Financiering uit Dorpsbudget