Digitaal Café in bibliotheek Wommels

Mantgumer senioren is dit iets voor u?  

Het “Tabletcafé” wordt “Digitaal Café”
De afgelopen winterperiode was er in de Bibliotheek in Wommels twee keer per maand een “Tabletcafé”. Vrijwilligers met enige kennis van zaken zijn dan op maandagmiddag aanwezig om vragen over het gebruik van de telefoon en de tablet (of laptop) te beantwoorden.
Totaal zijn er ruim 80 mensen geweest die gebruik hebben gemaakt van deze service.

Het “Tablet Café” was aanvankelijk een initiatief van Seniorweb Littenseradiel maar de groep vrijwilligers gaat nu verder in samenwerking met de bibliotheek. De naam “Tabletcafé” verdwijnt en maakt plaats voor “Digitaal Café”. Op basis van de evaluatie is besloten ook in het seizoen 2018-2019 twee keer per maand weer een gelegenheid te creëren om elkaar te informeren en te helpen in de digitale wereld. Een van de doelen voor komend seizoen is om een enkele keer een speciaal thema te behandelen. Op 24 september kunnen liefhebbers die het fotoprogramma op iPad of iPhone gebruiken (dus Apple gerelateerd) terecht voor een instructie. Een van de vrijwilligers zal het onderwerp “foto’s” nader toelichten. Uiteraard kan een ieder voor andere vragen deze middag ook langs komen.Het “digitaal café” is open op de eerste en de laatste maandag van de maand van 14.00 uur tot 15.00 uur in de bibliotheek in Wommels. Mochten er nog mensen zijn die ook als vrijwilliger hun kennis willen delen, dan zijn ze van harte welkom en kunnen zij zich melden bij Fred Cartens (06-12440913) of Aant Hofstra (06-55117582). Het “Digitaal Café” is in 2018 op de volgende data: 24 september, 1 oktober, 29 oktober, 5 november, 26 november en 3 december.