OZB Rioolontheffing

Onlangs heeft u een aanslag van de gemeente Leeuwarden ontvangen inzake gemeentelijke heffingen 2018. Hierop is ook een bedrag aan rioolheffing opgevoerd. Het is bekend dat in onze gemeente ook percelen zijn, die niet op het riool aangesloten zijn omdat er in dat gebied geen riool is en zodoende ook geen mogelijkheid om er op te worden aangesloten. Deze inwoners kunnen bij de gemeente Leeuwarden officieel bezwaar indienen. Denkt u daarbij wel om de termijn waarbinnen u bezwaar kunt indienen.

Als er wel een aansluiting tot het riool mogelijk is, heeft een bezwaar indienen geen zin, omdat in de verordening rioolheffing 2018 van Leeuwarden vermeld staat dat als de mogelijkheid er is om aan te sluiten op het riool, er een belastingplicht ontstaat.  Wel of niet aangesloten zijn, verandert niets aan de belastingplicht.  Bij het opleggen van de rioolheffing, kijkt de gemeente Leeuwarden naar de ontheffingslijst die zij vanuit voormalig Littenseradeel hebben ontvangen.  Dit is een lijst met percelen waarvoor de gemeente ontheffing van de zorgplicht riolering heeft gekregen van de provincie. Komt het adres niet voor op deze lijst dan betekent dit dat er een belastingplicht geldt voor het betreffende perceel en dat een bezwaar wordt afgewezen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van Doarpsmienskip Mantgum