Nieuws van de Oudercommissie OBS De Gielguorde

Goed nieuws vanuit de Oudercommissie. U heeft de afgelopen jaren vast wel gemerkt dat de Oudercommissie drukdoende is geweest met de voorbereidingen voor het vernieuwen van het schoolplein. Mede dankzij Doarpsmienskip en haar leden staat er al een tijdje een kleine voetbalkooi op het plein. voetbalkooi

Knikkerbaan

De tweede fase van ons projectplan "Meer actie(f) op het schoolplein" ( klik op link voor het plan) wordt nu ook concreet. In de laatste week van augustus of de eerste week van september wordt gestart met het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen door Stedon. We willen dit feestelijk vieren en zullen dan ook een Openingsfeest organiseren. Hierover volgt na de zomer meer informatie.
De afgelopen periode mochten we veel donaties in ontvangst nemen en deden de kinderen hun best met de flessenactie. In september zult u de kinderen ook in actie zien komen met de Lotenactie van Jantje Beton. Deze loterij is gekoppeld aan de donatie van € 5.000 door Jantje Beton. Zij stellen nl. als voorwaarde dat wij binnen vier jaar minimaal twee keer een lotenactie moeten organiseren. De kinderen zullen een boekje met loten meekrijgen voor verkoop aan familie, vrienden, kennissen en buren enz. enz. Een lot kost € 3,00 waarvan € 1,50 ten goede komt aan het schoolplein. De andere helft gaat naar Jantje Beton waarmee deze organisatie weer andere doelen steunt.