Stremming Skillaerderdyk 26 juni t/m 4 augustus

Vanaf maandag 26 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017 is de Skillaerderdyk in Mantgum, vanaf de Seerp van Galemawei tot en met Skillaerderdyk 15 (brandweerkazerne/gemeentewerkplaats), afgesloten voor alle verkeer in verband met rioleringswerkzaamheden. Data onder voorbehoud. De werkzaamheden zijn weergevoelig, daarom kan het werk eerder, maar ook later klaar zijn.

Bereikbaarheid
De omleiding wordt met borden aangegeven. Bewoners in het werkvak worden nader geïnformeerd over de bereikbaarheid.

Vragen?
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Littenseradiel uitgevoerd door DVJ Joure. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met de heer S. Visser van DVJ bv, telefoonnummer 06-14119780.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Kuipers van de gemeente Littenseradiel, bereikbaar via telefoonnummer (0515) 334493.

Bron: Gemeente Littenseradiel