Advies Rapport Duorsum Mantgum

Duorsum mantgumOp de ledenvergadering van DMS in mei j.l. presenteerden studenten van het Van Hall Larenstein uit Leeuwarden hun bevindingen van de enquête over Duorsum Mantgum. Het adviesrapport van het onderzoek treft u hierbij aan. (Zie ook het juninummer van Mandeguod 2017, blz.49). Klik op de afbeelding.