Evaluatie trapveldje schoolplein

Donderdag 18 mei waren omwonenden van de school uitgenodigd om hun ervaringen te delen over het gebruik van het nieuwe trapveldje op het schoolplein.
Naast een aantal teamleden, de directeur, een aantal omwonenden en een afvaardiging van de oudercommissie was ook de wijkagent aanwezig.
De omwonenden gaven aan dat er, vooral in het begin redelijk wat overlast was van rondhangende jongeren die soms tot 22.30 uur op het plein bleven.

Wanneer de jeugd werd aangesproken op hun gedrag werd er regelmatig een grote mond gegeven, niet alleen door de oudere jeugd maar ook door jeugd van onze school. De laatste tijd is de situatie verbeterd; de stukjes van de school en de wijkagent in de Mandeguod, in combinatie met het licht op het plein en de verbodsbordjes hebben een positief effect.
De huidige verbodsbordjes zullen op korte termijn aangevuld worden met borden met pleinregels waaraan men zich dient te houden als men op het plein is. Ook zal het dorp op de hoogte gehouden worden door middel van artikelen in de Mandeguod.

Patrick van der Veen
Locatiecoördinator Gearwurkingsskoalle Dûbelspan en De Gielguorde