Herstraatwerkzaamheden Mantgum

Onderstaande wegvakken staan op de planning om voor 15 juli 2017 te herstraten.

Rijbaan Fearhûshoeke/ Frijbuorren
- rijbaan vanaf Om ’e Terp tot Seerp van Galemawei

Gedeelte rijbaan Master Jansenstrjitte
- rijbaan Seerp van Galemawei tot ca. zijpad nabij nr. 4 plaatselijk onderhoud (oneffenheden eruit halen)
- rijbaan vanaf ca. zijpad nabij nr. 4 tot ca.nr 8 volledige breedte

Gedeelte rijbaan Gibbeflecht (3 locaties)
- rijbaan ca. De Finne tot ca. Master Jansenstrjitte
- sleuvenwerk rijbaan tegenover ca. 43 t/m 49
- gedeelte rijbaan en aanliggende voetpaden tussen nr. 37 en 39

Gedeelte voetpad Om’e Terp (2 delen)
- voetpad Fearhûshoeke – de Wal
- voetpad ca. dam nieuwbouw tot fietspad Wjukken

Indien bij de uitvoering wegvakken voor het verkeer worden afgesloten, dan worden de aangrenzende woningen geïnformeerd door de aannemer. Mochten er vragen zijn over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer S. Meijers, telefoon 0515-489341

Bron: Gemeente Littenseradiel